Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Za zavarovance Vzajemne 22,5 evra nižja decembrska premija za dopolnilno zavarovanje

Na današnji seji nadzornega sveta Vzajemne so člani potrdili predlog uprave, da Vzajemna pri obračunu naslednje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja svojim zavarovancem zniža premijo, in sicer za 22,5 evra. Gre za enkratno znižanje mesečne premije, ki za Vzajemno predstavlja približno 17 milijonov nižje prihodke do konca leta.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je zaradi vpliva epidemije covida-19 v letošnjem letu zabeležila nižje odhodke za zdravstvene storitve od načrtovanih, zato se je skladno s svojim poslanstvom odločila, da tudi letos presežna sredstva vrne svojim zavarovancem, in sicer na način plačila nižje premije. Tako bo premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za mesec december znižana za 22,5 evra, kar pomeni, da bo osnovna mesečna premija brez popusta znašala 13,17 evra, s triodstotnim popustom pa 12,10 evra. Praviloma bo poračun izveden pri novembrskem plačilu premije za mesec december, zaradi različne dinamike plačevanja in plačilnih instrumentov pa se lahko zgodi, da bo izveden pozneje, in sicer v decembru oziroma v letu 2022, če zavarovanci plačujejo četrtletno, polletno ali letno premijo.

Vzajemna je že v letih 2013 in 2014 svojim zavarovancem omogočila nižje plačilo premije, tako da je to tretji tovrstni poračun za njene zavarovance. Vzajemna je v Sloveniji edina vzajemna zavarovalnica, medtem ko so v tujini precej uveljavljene in imajo še posebej pomembno vlogo na področju zdravstvene in socialne varnosti. Značilnost vzajemnih družb je, da poslujejo nepridobitno, kar pomeni, da ustvarijo le toliko presežka, kot je potrebnega za stabilno poslovanje, varnost zavarovancev in razvoj. Vsa ostala presežna sredstva pa vzajemne družbe uravnavajo tako, da imajo od tega neposredno korist zavarovanci.

Nazaj na Izjave