Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Praznične donacije Varuha zdravja

Varuh zdravja, Vzajemna, je že drugo leto tri zimske donacije namenil organizacijam, ki svoje poslanstvo opravljajo srčno in nesebično – drugo leto zapored društvu Humanitarček ter poleg njega še Ustanovi Fundaciji za otroke in društvu Vesele nogice. Finančna pomoč v skupni višini 12.000 evrov bo pomagala priskrbeti kurilno olje in tople obroke za starostnike, pripomogla k nakupu komunikacijskega pripomočka za osebe s posebnimi potrebami, z božičnimi darili pa bo razveselila otroke s posebnimi potrebami in njihove družine.

Pandemija, ki ostaja del našega vsakdana že drugo leto, jasno osvetljuje vse temne kotičke naše družbe in razkriva potrebo po solidarnosti in kontinuiranem družbeno-odgovornem delovanju, ki je večja, kot lahko pomnimo. Predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln je zato donacije pospremil z besedami: »V veselje mi je, da lahko pomagamo, kjer vidimo potrebo in slišimo prošnje za podporo. Poslanstvo naše zavarovalnice je predanost zdravju in soljudem. To aktivno udejanjamo pri svojem vsakodnevnem delovanju, snovanju zavarovalnih produktov in drugih storitev, povezanih z zdravjem, v zadnjem letu s tudi postavljanjem temeljev za izvajanje zdravstvenih storitev, s čimer se želimo še bolj približati zavarovancem. Pa vendar postane naše poslanstvo, osrednja vrednota zdravje, družbena odgovornost in trajnostnost kot vodilo našega delovanja najbolj otipljivo v trenutkih, kot je predaja donacijskih sredstev izbranim trem organizacijam: društvu Humanitarček, društvu Vesele nogice in Ustanovi Fundaciji za otroke.«

Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček, Slovenka leta 2020: »V Sloveniji živi 97.000 starostnikov pod pragom revščine, v #projektVida jih je trenutno vključenih nekaj več kot 1.500. Iskrena (za)hvala Vzajemni, ki nam je omogočila, da lahko s kurjavo oskrbimo 4 starostnike in 200-tim omogočimo topli obrok.«

Spomenka Valušnik, predsednica društva Vesele nogice: »Otroci in odrasle osebe, ki imajo težave na govornem in jezikovnem področju, težko vzpostavijo stike, prikrajšani so za komunikacijo, ne morejo izražati svojih želja in hotenj, kar pa istočasno zavira tudi njihov razvoj in vpliva na njihov psihološko stanje. V društvu Vesele nogice trdno zagovarjamo stališče, da mora vsak imeti možnost, da lahko komunicira, ne glede na njegovo zdravstveno stanje in omejitve, zato z izobraževanjem in brezplačno izposojo ustreznih pripomočkov, ki so na voljo v naši knjižnici nadomestne in dopolnilne komunikacije, skušamo omogočiti boljši dostop do nadomestne in dopolnilne komunikacije vsem, ki jo potrebujejo. Z donacijo Vzajemne bomo lahko otrokom, mladostnikom in odraslim osebam s posebnimi potrebami, katerih prihodnost je brez naše pomoči velikokrat negotova, omogočili dostop do komunikatorja za nadomestno in dopolnilno komunikacijo. S komunikatorjem, ki bo na voljo na izposojo v naši knjižnici, jim želimo dati priložnost, da pridobijo izkušnjo in znanje njegove uporabe ter jim na takšen način pomagati na poti do lastnega komunikatorja, kar bo za njih neprecenljive vrednosti. Nekateri med njimi se bodo z njegovo pomočjo naučili komunicirati z zunanjim svetom ter izražati svoje misli, čustva in želje, kar pa zagotovo ne bi bilo možno, če nas pri tem ne bi podprla Vzajemna s svojo izjemno donacijo.«

Predsednica uprave Ustanove Fundacije za pomoč otrokom Olga Bahun Jakelj: »Tako kot vsako leto smo se tudi letos v naši ustanovi lotili božičnega obdarovanja, ker z njim pomagamo malim bolnim junakom in njihovim družinam individualno, prilagojeno karakterju bolezni in družine. Podarili bomo pripomočke, ki bodo malim junakom in staršem olajšali vsakodnevno življenje in otrokom pomagali pri učinkovitem kakovostnem preživljanju časa oz. tihi rehabilitaciji, nadzorovanju bolezni, izboljšanju fizikalnih in umskih zmožnosti ter vzdrževanju ali izboljšanju bolezenskega stanja. Seveda pa bomo vsakemu darilu dodali tudi poseben dar za bolnega junaka, za pocrkljat, da se mu zasvetijo očki in razveseli srce. Iz vsega srca se zahvaljujemo Varuhu zdravja, Vzajemni, da smo organizacija, izbrana za njihovo darežljivo donacijo, s katero bomo razveselili male junake in njihove družine, da jim bo vsaj nekoliko zaigralo srce in se jim bodo ustnice od sreče razširile v nasmeh. Vznemirjena srca objeta v srečo, saj ni lepšega, kot ogreti mala boleča srca in pobožati srca njihovih staršev. Iz srca najlepša hvala, da ste to omogočili.

Nazaj na Izjave