Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Vzajemna zaradi ponovnega dviga cen zdravstvenih storitev v uskladitev premij in spodbujanje preventive

Premija dopolnilnega zavarovanja še vedno najnižja med vsemi ponudniki

Vzajemna bo z majem 2018 premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uskladila z rastjo stroškov za zdravstvene storitve. V letu 2017 je namreč po prvih nerevidiranih rezultatih zabeležila več kot 5 milijonov izgube pri teh zavarovanjih, ministrstvo za zdravje pa je z letošnjim letom povišalo cene zdravstvenih storitev za 5 odstotkov.

Premije vseh ostalih dodatnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj seveda ostajajo nespremenjene, Vzajemna pa svojim članom obenem omogoča, da se brezplačno za pol leta zavarujejo za dostop do specialističnih pregledov v njeni ločeni mreži zasebnih izvajalcev, ki dostop do storitev omogočajo brez čakalnih dob. Pravočasna diagnostika je namreč ključna za posameznikovo zdravje, pravijo v Vzajemni. 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

V zadnjih treh letih se je znesek doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nenehno povečeval. Visoka rast odhodkov za zdravstvene storitve pa je posledica tako povišanja cen zdravstvenih storitev kot tudi povečanega obsega uveljavljanja zdravstvenih storitev. Obenem Vzajemna beleži višje odhodke zaradi ukrepov vlade za skrajševanje čakalnih dob, ki jih sofinancira dopolnilno zavarovanje, prav tako finančne posledice za zdravstvo prinaša sporazum med vlado in sindikati – vse to so ukrepi, na katere zavarovalnice v zdravstvenem sistemu nimajo vpliva*.

Za obvladovanje tveganj, povezanih s spreminjanjem odhodkov za zdravstvene storitve in zdravila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se izvaja redno spremljanje dogodkov iz zunanjega okolja, ki vplivajo na škodno dogajanje in poslovanje, tveganja ter kapitalsko ustreznost zavarovalnice. Kazalniki, s katerimi se spremlja dogajanja, že nekaj časa presegajo kritične meje. Pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je namreč Vzajemna že dve leti zapored zabeležila izgubo, že pred tem pa je vse višje odhodke za zdravstvene storitve uravnavala s preteklimi rezervami iz presežkov.

Premija bo torej z majem z najvišjim zakonsko dovoljenim triodstotnim popustom znašala 29,22 evra, brez popusta pa 30,12 evra. Usklajene premije bodo prvič obračunane v aprilu, saj se premije plačujejo v tekočem mesecu za naslednji mesec. Kot vzajemna družba ohranja zavezo svojim članom o najnižji premiji.

Spodbujanje preventive in hitrega dostopa do zdravstva

V Vzajemni so v zadnjih letih zelo okrepili ponudbo v segmentu pravih dodatnih in nezgodnih zavarovanj,** ki jih nudijo in vodijo povsem ločeno od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V tem delu so najbolj uveljavljena npr. letna zavarovanja za tujino Multitripnezgodna zavarovanja za starejše ter zavarovanje Zdravstvena polica, ki omogoča hiter dostop do specialističnih pregledov in 850 operacij v svoji mreži zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev doma in v tujini (Avstrija, Nemčija, Italija, drugo mnenje iz ZDA itd.). Del tega zavarovanja – dostop do specialističnih pregledov brez čakalnih dob z zavarovalno vsoto 500 evrov – bo svojim zavarovancem za pol leta ponudila brezplačno.

Vzajemna s tem želi opozoriti na pomen tako preventive kot hitrega dostopa do zdravstvenih storitev, saj je za bolnika zelo pomembno, da čim prej ve, kakšno je njegovo zdravstveno stanje.

Preventivo v Vzajemni spodbujajo v okviru brezplačnega programa Varuh zdravja. V njem na primer ponujajo spletno telovadnico, ki omogoča posamezniku, da skrbi za svoje zdravje z rednim gibanjem tudi doma, kar je še posebej dobrodošlo v zimskih mesecih ali slabih vremenskih razmerah. Profesionalno vodene vadbe so posebej oblikovane tudi za starejše in invalide, sicer pa lahko sodelujemo v vadbah aerobike, joge, pilatesa, smučarskih vajah itd.

V okviru programa Varuh zdravja Vzajemna skrbi tudi za to, da za svoje zavarovance poišče informacije o zdravnikih specialistih, ko uveljavljajo storitve v javni zdravstveni mreži. Zavarovanci se namreč pogosto ne znajdejo v sistemu, zato jim Vzajemna s svojo asistenco poišče izvajalca po želji in z najkrajšo čakalno dobo. Zavarovancem v okviru asistenčnega centra nudi tudi zdravstvene informacije o pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcih zdravstvenih storitev in o načinih naročanja, pravici do zdravljenja v tujini, postopkih glede uveljavljana pravic iz zdravstvenega zavarovanja ter pomoč pri iskanju informacij, ki jih potrebujejo v procesu zdravljenja.

Lokalno v svojih poslovalnicah redno zagotavljajo tudi brezplačne preventivne zdravstvene storitve. Zavarovancem pa nudijo tudi ugodnosti pri nakupih opreme za šport, prijavninah na rekreativne dogodke: tekaške, kolesarske, družinske, pri nakupu smučarskih vozovnic itd. in s tem spodbujajo redno gibanje in skrb za zdravje svojih članov.

*Podrobnejše informacije v zvezi z uskladitvijo premije:

Razlogi, ki pomembno vplivajo na uskladitev premije:

 • sprememba cen zdravstvenih storitev za 5 odstotkov od 1. 1. 2018,
 • v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 je določeno povečanje zdravstvenih programov za določene izvajalce,
 • povečanje programov zdravstvene nege domov za starejše,
 • izvajanje enkratnega dodatnega programa v letu 2018 za zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane vrste zdravstvenih storitev,
 • napoveduje oziroma pričakuje se tudi sprejem aneksov k splošnemu dogovoru in novih področnih dogovorov,
 • objava nove prerazporeditve zdravil iz vmesne na pozitivno listo,
 • napovedana je nadaljnja stabilizacija poslovanja izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • nadaljevanje izvajanja nagrajevanja zdravnikov na podlagi podpisanega sporazuma Vlade RS in sindikatov.

Kako se je višina kritja iz dopolnilnega zavarovanja povečevala od njegove uvedbe do danes (povečanje obveznosti zavarovalnic z x --> y %):


 • Zdravila z vmesne liste: 50 % --> 90 % (zavarovalnice krijejo 90 % cene vseh zdravil z vmesne liste)
 • Zobna protetika: 55 % --> 90 %
 • Očesni pripomočki: 50 % --> 90 %
 • Nenujni reševalni prevozi: 40 % --> 90 %
 • Zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega: 40 % --> 90 %
 • Zdravila s pozitivne liste: 20 % --> 30 %
 • Specialistično-ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja …: 5 % --> 20 %
 • Specialistično-ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja pri poškodbah izven dela: 20 % --> 30 %
 • Presaditev organov in drugi najzahtevnejši operativni posegi: 1 --> 10 %
Ponudba2018
Spletna Vstopna
Nazaj na Izjave