Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Z avgustom premija pri Vzajemni 28,82 evra

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica bo prvič po letu 2012 in po znižanju premije v 2014 z avgustom povišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta bo po novem znašala 28,82 evra oziroma z najvišjim zakonsko dovoljenim popustom 27,96 evra in bo še vedno najnižja med ponudniki. Vzajemna je zadnji dve leti vse višje odhodke za zdravstvene storitve uravnavala z doslej ustvarjenimi rezervami iz presežkov, vendar stroški za zdravstvo še vedno naraščajo, prav tako je napovedana rast v letošnjem letu.

V zadnjih dveh letih se je znesek doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, nenehno povečeval in glede na napovedi za letošnje leto je pričakovati, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnje. Rast odhodkov za zdravstvene storitve je tako posledica povišanja cen zdravstvenih storitev zadnje dve leti kot tudi povečanega obsega koriščenja zdravstvenih storitev. Obenem pa je v letošnjem letu pričakovati višje odhodke tudi zaradi ukrepov za skrajševanje čakalnih dob, napovedano je ponovno povišanje cen zdravstvenih storitev, prav tako finančne posledice za zdravstvo prinaša sporazum med vlado in FIDES – vse to so ukrepi, na katere zavarovalnice v zdravstvenem sistemu nimajo vpliva.

Vzajemna je zadnjič premijo spremenila pred tremi leti, ko jo je 1. marca 2014 znižala za evro z 28,62 na 27,62 evra. Dve leti zapored (v 2013 in 2014) je izvajala tudi poračune premije – zavarovanci so obe leti decembra plačali 15 evrov nižjo premijo, kar je za Vzajemno v dveh letih skupaj predstavljalo 24 milijonov manj vplačil. Zadnji dve leti pa je pri dopolnilnem zavarovanju beležila izgubo, ki jo je doslej uravnavala z rezervami iz preteklosti in prihodki iz naložb, v letošnjem letu pa bi brez povišanja zabeležila visoko izgubo, zagotoviti pa mora tekoče poravnavanje obveznosti, stabilnost ter kapitalsko ustreznost družbe. Kot vzajemna družba pa ohranja zavezo svojim članom o najnižji premiji.

Nazaj na Izjave