Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Poslovni rezultati Vzajemne za leto 2020

Ljubljana, 22. 4. 2021 – Vzajemna je v preteklem letu ob upoštevanju načela vzajemnosti poslovala stabilno in pri tem vsa prizadevanja usmerila v zagotavljanje dosegljive in dolgoročne zdravstvene varnosti svojih članov.

Vzajemna, ki poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ponuja tudi druga zavarovanja (Zdravstvena polica za hiter dostop do različnih zdravstvenih storitev; nezgodna zavarovanja; zavarovanja za tujino; zavarovanja težjih bolezni; zobozdravstveno zavarovanje Dental), je v letu 2020 zbrala za 342,8 milijonov obračunane kosmate zavarovalne premije. Ob koncu leta je imela 830 tisoč članov in je ohranila vodilni položaj na trgu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Realizirala je 6,2 milijona evrov čistega dobička iz drugih zavarovanj in 5,6 milijona evrov iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V Vzajemni uspešno povečujejo število drugih zavarovanj, kjer v letu 2020 dosegajo 18,5 milijona kosmate bruto obračunane premije ter beležijo 4-odstotno rast v primerjavi z letom 2019. Obseg kosmate zavarovalne premije se pri ostalih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanjih povečuje zaradi razvoja in širitve ponudbe, povečanega obsega prodaje in nadgradnje obstoječih zavarovanj.

V letu 2020 so kosmate obračunane škode v višini 274,7 milijona evrov za 4,7 odstotka nižje kot v letu 2019, ker so se v določenem obdobju zaradi preventivnih ukrepov za obvladovanje epidemije in varovanja zdravja izvajale le nujne zdravstvene storitve. Zato so bile poleg obstoječega izračuna rezervacij za neiztekle nevarnosti, v septembru 2020 v skladu s predlogom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, oblikovane rezervacije za neiztekle nevarnosti v višini 33 milijonov evrov za Nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti zdravstvenih storitev. Vzajemna bo tako skladno z zakonom presežna sredstva preusmerila nazaj v zdravstveni sistem in na ta način razbremenila čakalne vrste, svojim zavarovancem omogočila hitrejši dostop do zdravstvenih storitev in prispevala k finančni vzdržnosti našega zdravstvenega sistema. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se je znova izkazalo za stabilen vir financiranja, pri katerem je tudi v času gospodarskih kriz zagotovljena proticikličnost.

V lanskem letu so v zavarovalnici nadaljevali s širjenjem prepoznavnosti Varuha zdravja, Vzajemne, kot največje zdravstvene zavarovalnice s širokim naborom zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj. Pri tem ves čas sledijo vodilu, da ponudbo zavarovanj prilagajajo potrebam posameznikov, omogočajo poenostavljeno sklepanje in nova, atraktivnejša kritja, ki zavarovancem zagotavljajo ustrezno mero finančne varnosti. Tako so v letu 2020 nadgradili obstoječe zavarovanje Zdravstvena polica, ki zavarovancem omogoča, da preprosto in hitro dostopajo do kakovostnih s zdravstvenih storitev. Oblikovali so Zavarovanje Covid, ki zagotavlja izplačilo zavarovalne vsote, če zavarovanec zboli ter je hospitaliziran in intenzivno zdravljen zaradi posledic okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega pa ponudbo nadgradili s storitvami, ki zavarovancem omogočajo posvet z zdravnikom na daljavo. Gre za storitev Dr. Posvet, ki prek različnih aplikacij omogoča klepet z zdravnikom kjerkoli in kadarkoli.

Nazaj na Izjave