Če med bivanjem v tujini potrebujete zdravniško pomoč, vam svetujemo, da takoj pokličete 24-urni asistenčni center Mondial Assistance na telefonsko številko +43 1 525 03 65 15. V asistenčnem centru so vam na razpolago usposobljeni svetovalci, s katerimi se lahko pogovarjate v slovenskem jeziku ali drugem svetovnem jeziku.

V primeru, da kontakta ne uspete vzpostaviti, lahko pokličete Vzajemnin dežurni center v Ljubljani: +386 (0)1 47 18 742 od ponedeljka do petka od 7h do 21h, soboto, nedeljo in praznike od 9h do 19h.

V asistenčnem centru vam bodo pomagali do storitev, ki jih potrebujete t.j. zdravniške pomoči, prevoza do zdravstvene ustanove ali v domovino, odvetniške pomoči. V primeru, da storitve organizirate sami, seznanite izvajalca storitev s polico zdravstvenega zavarovanja za bivanje v tujini in ga prosite, da kontaktirajo Mondial Assistance. Tako bo stroške teh storitev lahko bo poravnal neposredno Mondial Assistance.

Če lažje zbolite ali se lažje poškodujete in stroški ne presegajo 100 EUR, klic na asistenčni center ni obvezen.

V primeru manjših storitev, ko so stroški nizki, vam torej svetujemo, da jih poravnate sami na licu mesta in nam ob vrnitvi v domovino pošljete zahtevek za povračilo stroškov. Zahtevek lahko natisnete na tej strani ali pa ga prevzamete v vseh naših poslovalnicah.

V želji, da bi vaš zahtevek rešili v najkrajšem možnem času, vas prosimo, da ga natančno in v celoti izpolnite ter obvezno priložite vso dokumentacijo, ki je navedena na zadnji strani zahtevka za izplačilo zavarovalnine.

Zahtevek za izplačilo zavarovalnine lahko oddate v naši najbližji poslovalnici ali pa ga pošljete po pošti na naslov: Vzajemna, d.v.z., Oddelek za obdelavo škod zavarovancev, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Zahtevek za izplačilo zavarovalnine


Seznam obvezne dokumentacije

Zahtevku za izplačilo zavarovalnine priložite:

  • originalne račune s specifikacijo storitev,
  • kopije izvidov.