Zavarovalnina v primeru bolezni, poškodbe ali nezgode, se izplača na podlagi vloženega zahtevka. Zahtevek za izplačilo zavarovalnine lahko natisnete na tej strani ali pa ga prevzamete v eni od naših poslovalnic.

Natančnejša navodila glede postopka izplačila si lahko preberete pri opisu posameznega zavarovanja v poglavju »Kaj storiti v primeru bolezni, poškodbe ali nezgode?«