Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Volitve s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

29.3.2019 ( min branja)

V skladu s sklepom uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., z dne 18.03.2019 o razpisu volitev s sistemom kooptacije, sprejetim na podlagi 43. člena ter v povezavi z 18. a členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ter 42. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., uprava Vzajemne razpisuje volitve s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne.

Razpis volitev

Razpis volitev s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

Volilni obrazci

Volilni predlog 1A (predlagatelj, kandidat/i in podpornik/i)

Volilni predlog za 1. starostni razred

Volilni predlog za 2. starostni razred

Volilni predlog za 3. starostni razred

Volilni predlog za 4. starostni razred

Volilni predlog za 5. starostni razred

Volilni predlog 1B – samokandidatura

Volilni predlog za 1. starostni razred

Volilni predlog za 2. starostni razred

Volilni predlog za 3. starostni razred

Volilni predlog za 4. starostni razred

Volilni predlog za 5. starostni razred

Soglasje h kandidaturi za zastopnika članov v skupščini Vzajemne

Soglasje kandidata v 1. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 2. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 3. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 4. starostnem razredu

Soglasje kandidata v 5. starostnem razredu

Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Pravilnik o volitvah

Nazaj na Obvestila članom