Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Kandidati za nove zastopnike članov

7.5.2019 ( min branja)

Volilna komisija Vzajemne, d.v.z., je na svoji 13. seji dne 25.4.2019 sprejela seznam vseh veljavno predlaganih kandidatov posameznega starostnega razreda.

V skladu z navedenim so kandidati posameznega starostnega razreda naslednji:

I. starostni razred:
- TINE JANEŽIČ, roj. 31.08.1986, KVEDROVA ULICA 4, PTUJ;
- TEO MILOŠIČ, roj. 04.02.1986, BUKOVCI 99C, BUKOVCI;
- MARUŠA VRAČKO, roj. 22.07.1989, REISERJEVA ULICA 3, LIMBUŠ.

II. starostni razred:
- METKA LEŠNIK, roj. 01.10.1979, TRAVNIŠKA ULICA 24, SLOVENSKA BISTRICA;
- LIDIJA KMETEC, roj. 08.08.1975, STARŠE 86D, STARŠE;
- JERNEJ KMETEC, roj. 13.02.1975, STARŠE 86D, STARŠE.

III. starostni razred:
- RADO VRAČKO, roj. 12.06.1962, REISERJEVA ULICA 3, LIMBUŠ;
- BRIGITA JUHART LESNIK, roj. 10.10.1962, VISOLE 923, SLOV. BISTRICA;
- STANKA KAMENIK, roj. 25.03.1967, ZGORNJA BISTRICA 213, SLOV. BISTRICA.

IV. starostni razred:
- VERA KOZMIK VODUŠEK, roj. 04.09.1958, PROLETARSKA CESTA 2, LJUBLJANA;
- MARJAN HOLC, roj. 26.01.1956, BETNAVSKA C. 69, MARIBOR;
- MARIJA JAZBEC, roj. 21.06.1958, ULICA BORISA KRAIGHERJA 10, KIDRIČEVO.

V. starostni razred:
- JOŽE ŽMAUC, roj. 14.03.1937, ALJAŽEVA UL. 5, MARIBOR;
- JOŽICA ČURIN, roj. 10.04.1946, ČRNOGORSKA ULICA 13, MARIBOR;
- IVONA PROSEN, roj. 18.04.1944, DUŠANOVA ULICA 10, MARIBOR.

Nazaj na Obvestila članom