Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

30. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

12. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 30. SKUPŠČINO VZAJEMNE, D.V.Z., – 12. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v torek, dne 23. 6. 2020, ob 14:00 uri, v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana.

Sklic skupščine

Sklic 30. skupščine Vzajemne, d.v.z.

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog 1. sklepa k 2. točki

Predlog 2. sklepa k 2. točki

Predlog 3. sklepa k 2. točki

Priloga k 2. točki - Revidirano letno poročilo 2019

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog k 3. točki

Priloga k 3. točki - Letno poročilo o notranjem revidiranju

Priloga k 3. točki - Mnenje NS k letnemu poročilu SNR 2019

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Predlog k 4. točki

Nazaj na Obvestila članom