30. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

12. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 30. SKUPŠČINO VZAJEMNE, D.V.Z., – 12. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v torek, dne 23. 6. 2020, ob 14:00 uri, v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana.

Sklic skupščine

Sklic 30. skupščine Vzajemne, d.v.z.

Gradivo za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog 1. sklepa k 2. točki

Predlog 2. sklepa k 2. točki

Predlog 3. sklepa k 2. točki

Priloga k 2. točki - Revidirano letno poročilo 2019

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog k 3. točki

Priloga k 3. točki - Letno poročilo o notranjem revidiranju

Priloga k 3. točki - Mnenje NS k letnemu poročilu SNR 2019

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Predlog k 4. točki

Nazaj na Obvestila članom