Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Državni svetniki izrazili nasprotovanje predlogu zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, kritična tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora

Na skupni seji komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide so predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln, predsednica Sindikata Vzajemne Vlasta Vizjak in predsednik Sveta delavcev Vzajemne Primož Igerc predstavili argumente proti sprejemu Predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki v parlamentarni obravnavi čaka drugo branje. Svoje pomisleke sta izrazila tudi predstavnika Slovenskega zavarovalnega združenja in Agencije za zavarovalni nadzor. Svetniki iz obeh komisij, v katerih so predstavniki vseh interesnih skupin Državnega sveta, so soglasno s 23 glasovi odločili, da ne podpirajo Predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne. Ob tem so opozorili še na nasprotovanje strokovne javnosti, predvsem pa izpostavili tudi kritično mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS) z dne 24. 10. 2023, posredovano Odboru Državnega zbora za finance, podpira argumente zoper predlog zakona, ki jih je Vzajemna že predstavila. V zvezi s preoblikovanjem Vzajemne v delniško družbo, ne glede na voljo članov ZPS opozori, da bi »predlagana rešitev lahko predstavljala poseg v 33. člen Ustave, ki varuje zasebno lastnino«. Prav tako bi po mnenju ZPS predlagana ureditev »lahko predstavljala tudi poseg v svobodno gospodarsko pobudo iz prvega odstavka 74. člena Ustave, saj so z njim med drugim varovane upravljavske pravice, tj. interes za sprejemanje odločitev, kot je npr. preoblikovanje družbe.«

ZPS v zvezi s predlaganim vračilom ustanovnega kapitala Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ponovi, »da je bil ob ustanovitvi Vzajemne osnovni kapital le del garancijskega sklada, zaradi česar je vprašanje, ali je osnovni kapital mogoče enačiti z garancijskim skladom«. ZPS predlagatelja zakona poziva, naj z vidika jasnosti in pravne varnosti pojasni, »kaj predlagana možnost izplačila deleža ustanovitelju pomeni z vidika varstva Vzajemne d.d. in preostalih članov oziroma nadaljnjega poslovanja Vzajemne d.d.«.

Mnenje ZPS pod vprašaj postavlja skladnost predloga zakona »s 14. členom Ustave, oziroma (ne)enake obravnave Vzajemne (Vzajemne d.d.) in njenih delničarjev, glede na druge zavarovalnice, ki v Republiki Sloveniji izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in delničarje teh zavarovalnic. Prav tako gre za vprašanje enake obravnave članov, prejemnikov ustreznega števila delnic in članov, prejemnikov izplačila.« »Predlagana rešitev se namreč nanaša le na Vzajemno in pri njej zavarovane osebe oziroma delničarje, ne pa morebiti tudi na druge družbe in njihove delničarje, na katere je ukrep o določitvi najvišje dovoljene cene mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prav tako naslovljen,« še poudari ZPS.

Nazaj na Izjave