Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Kolektivno zavarovanje težjih bolezni

Svoje zaposlene vključite v kolektivno zavarovanje težjih bolezni. Tako lahko zmanjšate posledice, ki jih pustijo težje bolezni, in zaposlenim omogočite hitrejšo vrnitev na delo.

Web P18 Tezjebolezni Comp V02

Vas zanima kolektivno zavarovanje težjih bolezni?

Naročite svetovalca, ki vam bo podrobneje predstavil prednosti zavarovanja. 

premija po meri

Ključne prednosti

 • plus prilagoditev ponudbe vašim potrebam
 • money ugodna enotna premija za vse zavarovane osebe
 • heart možnost sklenitve brez preverjanja zdravstvenega stanja
 • people otroci zaposlenega so avtomatsko vključeni v zavarovanje
 • therapy možnost zavarovanja partnerja zavarovanega zaposlenega

Zaposlenim ponudite dodatno finančno varnost

Zavarovanje Tezje Bolezni

S sklenitvijo kolektivnega zavarovanja težjih bolezni boste zaposlenim zagotovili dodatna finančna sredstva, če bodo zboleli za eno od težjih bolezni, kot so npr. rak, srčni infarkt, možganska kap oziroma tudi za ostale težje bolezni s seznama (ob izbiri razširjenega kritja).

Zaposleni, ki zboli, lahko z izplačanimi sredstvi razpolaga po lastni presoji. Lahko jih nameni morebitnim nastalim stroškom zdravljenja, kritju izpada dohodka, odplačilu posojila, plačilu dodatne fizioterapije ipd.

Kolektivno zavarovanje težjih bolezi je namenjeno zaposlenim do 64. leta, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost. V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zavarovanih zaposlenih, in sicer zakonec ali zunajzakonski partner, star od 18 do 64 let. V zavarovanje so avtomatično vključeni otroci zaposlenega od vključno 2. do dopolnjenega 18. leta starosti.

Standardno in razširjeno kritje

Kolektivno zavarovanje težjih bolezni zagotavlja denarno izplačilo v primeru diagnoze ene izmed kritih težjih bolezni. Ponudbo lahko pripravimo za standardno ali razširjeno kritje, ki vključujeta naslednje težje bolezni:

 • rak
 • srčni infarkt
 • možganska kap
 • rak
 • srčni infarkt
 • možganska kap
 • Alzheimerjeva bolezen
 • bakterijski meningitis
 • koma
 • encefalitis
 • HIV / AIDS
 • odpoved ledvic (končni stadij)
 • multipla skleroza
 • Parkinsonova bolezen
 • operacija aorte
 • presaditev glavnih organov
 • koronarna by-pass operacija
 • zamenjava ali popravilo srčne zaklopke
 • koronarna angioplastika
 • benigni možganski tumor
 • slepota
 • izguba sluha
 • travmatična poškodba glave
 • paraliza

Več o kolektivnem zavarovanju težjih bolezni

Komu je zavarovanje namenjeno?

Kolektivno zavarovanje težjih bolezni je namenjeno skupini zaposlenih in njihovim družinskim članom.

Kaj zavarovanje zagotavlja?

Kolektivno zavarovanje težjih bolezni zagotavlja denarno izplačilo, če zavarovana oseba zboli za eno izmed kritih težjih bolezni.

Kakšno kritje je mogoče zbrati?

Standardno kritje, ki zagotavlja denarno izplačilo za primer treh najpogostejših težjih bolezni, ali pa razširjeno kritje, ki zagotavlja denarno izplačilo za primer ene izmed 21 težjih bolezni.

Za kakšno obdobje se lahko sklene zavarovanje?

Zavarovanje bo sklenjeno za eno (1) leto in se bo samodejno podaljševalo pod enakimi pogoji do prekinitve.

Koliko znaša premija?

Premija je odvisna od izbranega kritja in zavarovalne vsote ter je enaka za vse v zavarovanje vključene osebe. Za podroben izračun premije lahko pokličete na brezplačno številko 080 20 60 ali naročite obisk našega svetovalca.

Davčna obravnava

Na premijo se obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov. Od izplačanega zneska ne boste plačali davka.

10 razlogov, zakaj izbrati kolektivno zavarovanje

1. Skrb za zaposlene. S sklenitvijo zavarovanja boste zaposlenim dvignili občutek pomembnosti in zadovoljstva ter tako krepili njihovo pripadnost podjetju.

2. Enotna premija. Za vse vključene osebe je premija enaka, saj se izračuna na podlagi enotne premijske stopnje.

3. Brez vprašanj o zdravstvenem stanju. Zavarovanje se lahko sklene tudi brez preverjanja zdravstvenega stanja.

4. Ugodna premija. Premija je cenovno ugodna ter tako vsem dostopna.

5. Otroci brezplačno. Brez plačila dodatne premije so v zavarovanje avtomatično vključeni otroci zavarovanca

6. Družinski člani. V zavarovanje se lahko pod enakimi pogoji vključijo zakonci oziroma izvenzakonski partnerji zaposlenih.

7. Enostavna sklenitev. Zavarovanje sklenete samo s podpisom pristopne izjave oziroma posredovanjem seznama vključenih oseb.

8. Za 21 težjih bolezni. Razširjeno kritje vam zagotavlja izplačilo za 21 težjih bolezni.

9. Ponudba po meri. Zavedamo se, da so želje in potrebe vsakega podjetja drugačne. Prav zato bomo ponudbo prilagodili potrebam in željam vas oziroma vaših zaposlenih.

10. Dodatna ugodnost. Dodaten popust v primeru, da imate pri nas že sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje.

Zaposlenim omogočite hitrejšo vrnitev na delo

Naj bo kolektivno zavarovanje težjih bolezni del vaših ugodnosti za zaposlene. Svojim zaposlenim ponudite dodatno finančno varnost, ki jo bodo potrebovali v težkih trenutkih. S tem boste pritegnili in obdržali kakovosten ter zvest kader, ki si ga želi vsak delodajalec.