Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Kolektivna zdravstvena polica

Sklenite kolektivno zavarovanje zdravstvena polica in svojim zaposlenim omogočite hitrejši dostop do specialistov, operativnih posegov in fizioterapije ter možnost pridobitve drugega mnenja.

Web Zdravstvena Polica

Vas zanima kolektivna zdravstvena polica?

Naročite svetovalca, ki vam bo podrobneje predstavil prednosti zavarovanja.

premija po meri

Ključne prednosti

  • plus prilagoditev ponudbe vašim potrebam
  • doctor hitrejše odpravljanje zdravstvenih težav zaposlenih
  • money prilagoditev zavarovalne vsote glede na potrebe zaposlenih
  • people možnost zavarovanja partnerja in otroka zavarovanega zaposlenega
  • support brezplačna osnovna asistenca
  • calendar Dr. Posvet - klepet ali videoposvet s slovenskim zdravnikom kjerkoli 24/7

Zaposlenim omogočite hitrejše okrevanje

Kolektivna Zdravstvena Polica

Svojim zaposlenim omogočite hitrejšo pot do zdravljenja v primeru bolezni ali nezgode in hitrejšo vrnitev v aktivno življenje.

Kolektivna zdravstvena polica je zdravstveno zavarovanje, namenjeno zaposlenim v podjetju, ki lahko vključuje naslednja kritja:

Asistenčne storitve
Klepet z zdravnikom (24/7)
Specialistične zdravstvene storitve:  
Zdravstvene storitve na primarni ravni
Specialistično ambulantne storitve (pregled pri specialistu, EKG, RTG, UZ, enostavni ambulantni posegi…)
Zahtevne diagnostične preiskave (MR, CT, PET…)
Drugo mnenje specialista (tudi za ožje družinske člane)
Težje oblike obolenj v času pandemije/epidemije (izplačilo zavarovalne vsote v višini 1.500 EUR)
Operativni posegi I (kritje diagnostičnih in/ali terapevtskih specialistično ambulantnih posegov)
Fizioterapija
Zdravila
Dental Nezgoda (kritje stroškov zobozdravstvenih storitev, ki so posledica nezgode)
Operativni posegi (kritje stroškov samoplačniških operativnih posegov)
Drugo mnenje (pridobitev drugega zdravniškega mnenja iz tujine)

Katera kritja so vključena v zavarovanje je seveda odvisno od dogovora s posameznim podjetjem ter razvidno iz sklenjene zavarovalne pogodbe.

Kolektivna zdravstvena polica z izbiro ustreznega kritja ter možnostjo prilagoditve višine zavarovalne vsote zagotavlja fleksibilnost pri pripravi ponudbe za sklenitev zavarovanja. 

Paketi zavarovanja

Paketi in kritja specialistično zdravstvenih storitev, med katerimi lahko izbirate:

  Specialisti Specialisti Nezgoda
Kritje iz naslova nezgode
Kritje iz naslova bolezni  
Nabor vseh možnih kritij za posamezni paket.

Kritja, ki so avtomatsko vključena v paket so označena z ✓, opcijska kritja pa so označena z ✺.

Vaša izbrana kritja so navedena na vaši polici oziroma pogodbi.
✓ Zdravstvene storitve na primarni ravni
✓ Specialistične zdravstvene storitve
✓ Drugo mnenje specialista
✓ Težje oblike obolenj v času pandemije/epidemije
✺ Fizioterapija
✺ Operativni posegi I
✺ Zdravila
✺ Dental Nezgoda
✓ Zdravstvene storitve na primarni ravni
✓ Specialistične zdravstvene storitve
✓ Drugo mnenje specialista
✓ Težje oblike obolenj v času pandemije/epidemije
✓ Fizioterapija
✓ Zdravila
✺ Operativni posegi I
✺ Dental Nezgoda

Paketi in kritja operativnih posegov, med katerimi lahko izbirate:

  Operativni posegi v primeru bolezni Operativni posegi v primeru nezgode
Kritje iz naslova nezgode
Kritje iz naslova bolezni  
Nabor vseh možnih kritij za posamezni paket.

Kritja, ki so avtomatsko vključena v paket so označena z ✓, opcijska kritja pa so označena z ✺.

Vaša izbrana kritja so navedena na vaši polici oziroma pogodbi.
✓ Kritje stroškov samoplačniškega operativnega posega do višine dogovorjene zavarovalne vsote za posamezni operativni poseg.
✺ Paket plus
✓ Kritje stroškov samoplačniškega operativnega posega, in sicer največ do višine dogovorjene zavarovalne vsote v posameznem letu.
✺ Paket plus

Več o kolektivni zdravstveni polici

KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?

Kolektivna zdravstvena polica je namenjena zaposlenim v podjetju. Če je tako dogovorjeno, se v zavarovanje lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenih (partner in otroci).

Zavarujejo se lahko:

- zaposleni od vključno 18. do vključno 74. leta starosti,

- poleg zaposlenih pa tudi njihovi:

  • partnerji od vključno 18. do vključno 74. leta starosti,
  • otroci od dopolnjenega 1. do dopolnjenega 25. leta starosti.

ZA KAKŠNO OBDOBJE SE LAHKO SKLENE ZAVAROVANJE?

Zavarovanje se lahko sklene za obdobje enega leta, z možnostjo avtomatskega podaljšanja.

KOLIKO ZNAŠA PREMIJA?

Višina premije je odvisna od števila oseb, ki pristopijo h kolektivnemu zavarovanju, starostne strukture teh oseb, izbranega paketa/kritij, višine zavarovalne vsote, dela, ki ga opravljajo, ter dejavnosti delodajalca. 

Premija je enota za vse vključene zaposlene. 

POSEBNOSTI

Čakalna doba ob sklenitvi zavarovanja za novo nastala stanja: 3 mesece; Za primere, ki so posledica nezgode, ni čakalne dobe.

Čakalna doba za obstoječa zdravstvena stanja: 24 mesecev, razen za kronična stanja, ki so izključena iz zavarovanja; 

Informacije o aktualnih ugodnostih si lahko preberete tukaj.

Zaposlenim omogočite hitrejše okrevanje v primeru bolezni ali nezgode

Naj bo kolektivno zavarovanje del vaših ugodnosti za zaposlene. Svojim zaposlenim omogočite hitrejšo pot do zdravljenja v primeru bolezni ali nezgode in hitrejšo vrnitev v aktivno življenje.