V Vzajemni si vsi zaposleni prispevamo k uresničevanju naše vizije in poslanstva, na poti do skupno zastavljenih ciljev, pri čemer sledimo našim vrednotam. Zato s ponosom vlagamo v naše zaposlene.

Naše vrednote

Vrednote Vzajemne, ki smo si jih zaposleni sami izbrali, so:

 • strokovnost,
 • poštenost,
 • odgovornost,
 • spoštljivost,
 • sodelovanje,
 • ustvarjalnost.

Ker so zaposleni ključ do uspeha

Prizadevamo si za zadovoljstvo naših zaposlenih in vlagamo v njihov razvoj. Zato:

 • ustvarjamo stimulativno delovno okolje,
 • zaposlenim omogočamo stalno izobraževanje in sodelovanje v projektih,
 • novim sodelavcem z vključitvijo v mentorski proces in kroženjem med poslovnimi področji omogočamo hitro pridobitev znanj, samostojnost pri delu in multidiscplinarnost znanj,
 • zaposlenim nudimo možnost napredovanja na podlagi doseganja rezultatov in vedenja, ki spodbuja pozitivno organizacijsko strukturo,
 • spodbujamo nedenarno nagrajevanje in zaposlenim nudimo raznovrstne izzive,
 • omogočamo fleksibilen delovni čas,
 • vplačujemo premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje vsem zaposlenim,
 • izvajamo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
 • najmlajše družinske člane naših zaposlenih, kot del ekipe Vzajemne, vedno vabimo na družabne dogodke,
 • organiziramo strateške konference, na katerih zaposlenim predstavimo rezultate in načrtovano delo ter jih spodbujamo k podajanju predlogov in medsebojnem sodelovanju,
 • skrbimo za zdravo ter varno delovno okolje.

Priznanja, da smo na pravi poti

Da smo na pravi poti nam je potrdila tudi strokovna javnost s podeljenimi priznanji in nagradami:

 • Leta 2006 smo prejeli priznanje za najboljši HRM projekt leta 2006, to je »Vrednote Vzajemne« s strani organizatorja izbora, podjetja Planet GV, d.o.o.
 • V letu 2008 smo se uvrstili med sedem najboljših zaposlovalcev v Sloveniji v skupini velikih podjetij v okviru projekta Zlata Nit, ki ga je organizirala časopisna družba Dnevnik.
 • Istega leta je sledila uvrstitev med pet finalistov izbora »Najinovativnejša kadrovska praksa 2008« v okviru 1. Forumove kadrovske konference Založbe Forum Media s projektom »Akademija Vzajemne«.
 • Leta 2011 je Vzajemna prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, v okviru katerega smo uvedli 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
 • V začetku leta 2015 je Vzajemna prejela prejela polni certifikat Družini prijazno podjetje.
 • Na razpisu TOP 10 Izobraževalni management 2015 smo se uvrstili med deset slovenskih podjetij in organizacij, ki največ vlagajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih.
 • Vzajemna je prejemnica nagrade za HRM projekt 2016, in sicer smo se uvrstili na 3. mesto s projektom Vzajemni dialog za ciljno vodenje in nagrajevanje, večanje motivacije in sodelovalni način dela Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.

Ponosni smo na to, da investiramo v naše zaposlene in da lahko dobre prakse delimo z drugimi.

Za več informacij o delu pri nas nam pišite na naslov kadri@vzajemna.si ali pa pokličete sodelavce kadrovske službe Vzajemne na telefonsko številko 01/47-18-729.