Ste spremenili stalno prebivališče, naslov za prejemanje pošte, priimek? Če pride do sprememb vaših osebnih in drugih podatkov, ste nam dolžni pravočasno oziroma najkasneje v 8 dneh od spremembe pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov iz zavarovalne pogodbe, prenehanje statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, prenehanje zavezanosti za plačevanje doplačil in druge okoliščine, ki so pomembne za zavarovalno pogodbo.

POMEMBNO! Če zaradi odhoda v tujino ali iz drugih razlogov nimate več statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ste nas o tem dolžni obvestiti takoj oziroma najkasneje v 8 dneh od izgube statusa. Če nas boste pravočasno obvestili o izgubi statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju, bomo zavarovalno pogodbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje prekinili z dnem izgube statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju, oziroma vzpostavili mirovanje, če boste tako želeli. Če nas o izgubi statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne boste obvestili pravočasno, bomo vašo zavarovalno pogodbo prekinili z dnem prejema obvestila skupaj z ustreznim dokazilom o izgubi statusa v  obveznem zdravstvenem zavarovanju (t.j. obrazec »Izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj osebe«, ki ga pridobite na ZZZS).