Skladno z veljavno zakonodajo so izvajalci zdravstvenih storitev dolžni posredovati zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, podatke o opravljenih storitvah v elektronski obliki. Zaradi poenostavitve poslovanja in lažjega vzdrževanja so zavarovalnice oblikovale enoten elektronski standard obračunskih dokumentov.

ePortal - Brezpapirno poslovanje

Vzajemna ima internetni elektronski portal, ki izvajalcem omogoča varno izmenjavo obračunskih dokumentov prek svetovnega spleta. Prednost takega poslovanja je v:

  • prihranku časa zaradi poenostavljenih administrativnih postopkov (pri tej izmenjavi ni več papirnih dokumentov, pač pa z digitalnim podpisom izvajalec pošlje obračun na Vzajemno v elektronski obliki),
  • krajšem plačilnem roku (20 dni) in
  • tekočimi informacijami o novostih.

Enostavno in brezplačno

Na portalu so izvajalcu na pregleden način dostopni vedno ažurni podatki o datumih plačila računov oz. zahtevkov za izplačilo, reklamacijah, zavrnitvah računov itd. Preko portala bo kmalu možno izvesti tudi usklajevanje knjigovodskih stanj z izmenjavo izpisa odprtih postavk.

Obiščite ePortal Vzajemne!