Varuh Zdravja nagrajuje Varuh Zdravja nagrajuje

Ste v program Varuh zdravja vključeni najmanj 36 mesecev? Potem tudi vas čaka nagrada za zvestobo.

Ob vključitvi v program ste po pošti prejeli svojo kartico Varuh zdravja, s katero od takrat lahko koristite številne ugodnosti, ki jih za vas pripravljamo skupaj s partnerji.

Preveri

 

 

Z vašo kartico pa lahko tudi kadar koli preverite, če je še veljavna, koliko časa ste že in v kateri program Varuh zdravja ste vključeni: Osnovni, Aktivni, Medik, Senior ali Premium (odvisno od zavarovanj, ki jih imate sklenjene pri nas).

Nagrada za zvestobo

Varuh zdravja OSNOVNI

Član Varuha zdravja, ki je na presečni datum* v program Varuh zdravja vključen najmanj 36 mesecev, in je na ta dan vključen v program OSNOVNI, je upravičen do:

• dobroimetja v višini 18 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne**.

Podrobneje

Nagrada za zvestobo

Varuh zdravja AKTIVNI ali MEDIK

Član Varuha zdravja, ki je na presečni datum* v program Varuh zdravja vključen najmanj 36 mesecev, in je na ta dan vključen v program AKTIVNI ali MEDIK, je upravičen do:

• dobroimetja v višini 50 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne**

Podrobneje

Nagrada za zvestobo

Varuh zdravja SENIOR

Član Varuha zdravja, ki je na presečni datum* v program Varuh zdravja vključen najmanj 36 mesecev, in je na ta dan vključen v program SENIOR, je upravičen do:

• dobroimetja v višini 30 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne**

ali

• 50 % popusta na redno premijo za Nezgodno zavarovanje otrok in mladine****

Podrobneje

Nagrada za zvestobo

Varuh zdravja PREMIUM

Član Varuha zdravja, ki je na presečni datum* v program Varuh zdravja vključen najmanj 36 mesecev, in je na ta dan vključen v program PREMIUM, je upravičen do:

• dobroimetja v višini 150 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne**

ali

• paket za dve osebi, 2 nočitvi v HOTELU VIVAT**** Superior

ali

• paket za dve osebi, 2 nočitvi v hotelih LifeClass ****

ali

• paket za dve osebi, 1 nočitev v Atlantida Boutique hotelu*****

ali

• dobroimetje v višini 150 EUR za trgovine Extreme Vital

ali

• preventivna analiza NutriComplete (GenePlanet)

Podrobneje

Več o nagrajevanju zvestobe in pogoji koriščenja

Pogoj za upravičenost do nagrade za zvestobo je neprekinjeno obdobje vključenosti v program Varuh zdravja vsaj 36 mesecev, kar bo Vzajemna ugotavljala na presečne datume. Prvi presečni datum je 31. 5. 2016, nadaljnji pa praviloma vsak zadnji dan v mesecu. Član Varuha zdravja je do nagrade za zvestobo iz te akcije upravičen le enkrat.

Nagrada za zvestobo je odvisna od programa Varuh zdravja, v katerega je član Varuha zdravja vključen na presečni datum (OSNOVNIAKTIVNIMEDIKSENIOR ali PREMIUM) in se tekom leta ne spreminja, četudi se članu Varuha zdravja kot posledica dodatno sklenjenih ali prekinjenih zavarovanj, spremeni program Varuha zdravja, v katerega je vključen.

Nagrada za zvestobo se lahko koristi v roku enega leta od presečnega datuma oziroma v primeru koriščenja ugodnosti vikend paketa skladno z zapisom na vavčerju. Nagrade za zvestobo se lahko koristijo le enkrat.

Dobroimetje se lahko koristi le za premijo v prvem zavarovalnem letu in za enega zavarovanca. Zavarovalec novo sklenjenega zavarovanja mora biti član Varuha zdravja, ki je upravičenec iz naslova Varuha zdravja po teh pogojih.

Več informacij o nagrajevanju zvestobe lahko pridobite v poslovalnicah Vzajemne ali na brezplačni telefonski številki 080 20 60.

Pogoji koriščenja

Koriščenje ugodnosti je mogoče na osnovi predložitve kartice Varuh zdravja oziroma ob predložitvi vavčerja (velja za koriščenje ugodnosti vikend paketa) ali na drug način, iz katerega je razvidno, da je član Varuha zdravja upravičen do nagraden za zvestobo.

Drugi pogoji

Vzajemna ne odgovarja za izvedbo storitev v termah, ki jih član Varuha zdravja koristi skladno s to akcijo.

Akcija nagrajevanja zvestobe se prične z 31. 5. 2016. Vzajemna lahko iz poslovnih razlogov z akcijo kadarkoli preneha/zaključi, prav tako si pridružuje pravico do sprememb pogojev akcije oziroma ugodnosti pri posameznem programu Varuh zdravja.

*Prvi presečni datum je 31. 5. 2016, nadaljnji pa praviloma vsak zadnji dan v mesecu.
** Letna premija novo sklenjenega zavarovanja mora biti vsaj 55 EUR.
Dobroimetja ni mogoče unovčiti ob sklenitvi Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali Zavarovanja za tujino.
***Premija 1 EUR oz 50 % popust velja za prvo zavarovalno leto, za naslednja leta se obračuna premija po ceniku.
****Velja za ponudbo zavarovanja za eno šolsko leto, za enega otroka.