Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Pogodbe

Z Vzajemno zdravstveno zavarovalnico lahko sklenete pogodbo za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pogodbo za izvajanje dodatnih, vzporednih in nadomestnih zdravstvenih zavarovanj.


Postopek sklenitve pogodbe

Prosimo vas, da izpolnite obrazec in ga skupaj s prilogami pošljete na naslov:

Vzajemna, d.v.z.
Sektor za zavarovalne primere
Vošnjakova ulica 2
1000 Ljubljana


Pogodbe za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Pogodbo za poslovno sodelovanje na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko sklenejo vsi izvajalci zdravstvenih storitev in dobavitelji, ki imajo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo za izvajanje zdravstvenih storitev.

S to pogodbo zavarovalnica in izvajalec uredita medsebojno sodelovanje na čim bolj učinkovit način izmenjave podatkov in informacij, potrebnih za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma oskrbe zdravstvenih storitev za zavarovance zavarovalnice, v skladu z veljavno zakonodajo.

Postopki izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so natančneje opisani v Navodilu za izvajanje zdravstvenih zavarovanj zavarovalnice.


Pogodbe za izvajanje dodatnih, vzporednih in nadomestnih zdravstvenih zavarovanj

Pogodbo za poslovno sodelovanje na področju izvajanja dodatnih, vzporednih in nadomestnih zdravstvenih zavarovanj lahko sklenejo vsi izvajalci zdravstvenih storitev, ki izvajajo samoplačniške zdravstvene storitve.

S to pogodbo se zavarovalnica in izvajalec dogovorita o postopkih napotitve zavarovancev k izvajalcu ter vrstah, obsegu in cenah zdravstvenih storitev, ki jih zavarovalnica naroči pri izvajalcu.

Se želite vključiti v Mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja

Če se želite vključiti v Mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja, vas prosimo, da nam pišete na elektronski naslov mreza-vnet@vzajemna.si.


Proces prijave novega izvajalca zdravstvenih storitev v Mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja (B2B)

Vzajemna Diagram Procesa