Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

ePortal za poslovanje

Skladno z veljavno zakonodajo so izvajalci zdravstvenih storitev dolžni posredovati zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, podatke o opravljenih storitvah v elektronski obliki. Zaradi poenostavitve poslovanja in lažjega vzdrževanja so zavarovalnice oblikovale enoten elektronski standard obračunskih dokumentov.


ePortal - Brezpapirno poslovanje

Vzajemna ima internetni elektronski portal, ki izvajalcem omogoča varno izmenjavo obračunskih dokumentov prek svetovnega spleta. Prednost takega poslovanja je v:

  • prihranku časa zaradi poenostavljenih administrativnih postopkov (pri tej izmenjavi ni več papirnih dokumentov, pač pa z digitalnim podpisom izvajalec pošlje obračun na Vzajemno v elektronski obliki),
  • informacijah o uspešnosti vloženih obračunskih datotek,
  • Ime in priimek sodelavca na Vzajemni, ki je skrbnik izvajalca.

Obiščite e-Portal Vzajemne