Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Zavarovanje za delo v tujini

Zavarovanje za delo v tujini vas reši stroškov in skrbi

Ali se odpravljate na delo v tujino? Zdravstvene storitve v drugih državah vas lahko močno udarijo po žepu. Če sklenete zdravstveno zavarovanje za delo v tujini si zagotovite kritje stroškov zdravstvenih storitev, pa tudi asistenco v slovenskem jeziku ter druge dobrodošle storitve in kritja, ki niso vključena v morebitno obvezno zdravstveno zavarovanje. Preberite tudi, zakaj v takšnih primerih turistično zavarovanje ni dovolj.

Web P10 Delovtujini Comp Ruzak V01

Pozabljivost vas lahko drago stane

Pred odhodom na delo v tujini je treba urediti marsikatero formalnost. V naglici urejanja vseh potrebnih dokumentov in dovoljenj pa se hitro zgodi, da pozabite na zdravstveno zavarovanje. Morda tudi razmišljate – saj sem dobrega zdravja in že dolgo nisem bil/-a pri zdravniku, škoda mi je denarja za to.

Toda poglejmo realno. V življenju je tako, da nikoli ne moremo vedeti ali in kdaj bomo zboleli ali se poškodovali. Popolnoma nedolžen prehlad se lahko razvije v pljučnico in že majhna nerodnost je lahko dovolj za zlom kosti. Ko potrebujemo zdravniško pomoč, je prepozno za razmišljanje o zavarovanju. Takrat lahko le še obžalujemo, da nismo o tem razmišljali že prej.

Pozanimajte se, ali boste zdravstveno zavarovani prek delodajalca

Različne države imajo različne sisteme zdravstvenega zavarovanja. Ponekod vas mora že sam delodajalec vključiti v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, drugod je vse prepuščeno izbiri posameznika oziroma svobodnemu trgu zdravstvenih storitev in zavarovanj.

Na vaš status in pravico do storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko med drugim vpliva to, ali delate v tujini za tujega delodajalca, ali pa vas je na delo v tujino napotil domači delodajalec. Razlika je tudi, ali se odpravljate v drugo državo Evropske unije ali pa boste delo opravljali v tretji državi.

Možnih scenarijev je zares veliko, zato se pred odhodom na delo v tujino pozanimajte, ali boste morda zdravstveno zavarovani že prek delodajalca ter kakšen obseg pravic in zdravstvenih storitev vam takšno zavarovanje nudi.

Komercialno zavarovanje za delo v tujini – da ali ne?

Morda se bo izkazalo, da komercialnega zdravstvenega zavarovanja za tujino ne potrebujete, še bolj verjetno pa je, da ga boste želeli skleniti, saj poleg samih zdravstvenih storitev prinaša še mnoga druga kritja in storitve, kot so:

 • asistenca v slovenskem jeziku ter obveščanje vaših bližnjih, 
 • kritje stroškov predčasne vrnitve domov, 
 • kritje stroškov za prihod in spremstvo družinskega člana,
 • kritje stroškov namestitve družinskega člana ali osebe, ki ostane v spremstvu,
 • kritje stroškov odvetniških storitev, če so v državi, kjer se nahajate proti vam pričeti postopki za ugotavljanje kazenske ali civilne odgovornosti,
 • opcijsko nezgodno zavarovanje.

Zaščitite se pred stroški z zavarovanjem za delo v tujini

Komercialno zdravstveno zavarovanje za delo v tujini, kot je zavarovanje za delo in študij v tujini Vzajemne, varuha zdravja, krije stroške preventivnih, nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev, vključno z asistenco, da se vam ne bo treba vračati domov samo zaradi zdravljenja.

Tudi če boste prek delodajalca vključeni v sistem obveznega ali prostovoljnega zavarovanja, ki vam nudi določene pravice v državi opravljanja dela, vam zavarovanje za delo v tujini Vzajemne nudi še mnogo več, da bodo vaše bivanje, delo in nabiranje novih izkušenj zares brez skrbi.

Poleg že zgoraj omenjenih storitev in kritij vam zavarovanje za delo v tujini Vzajemne prinaša še:

 • preventivne preglede in cepljenja,
 • nujne prevoze,
 • nujno in potrebno medicinsko pomoč,
 • rehabilitacijo,
 • kritje stroškov medicinskih pripomočkov in korekcijskih leč.

Ali lahko za delo v tujini izkoristim kar turistično zavarovanje?

Na kratko – ne. Čeprav so nekatera kritja na prvi pogled zelo podobna, za delo v tujini ne morete koristiti turističnega zavarovanja. Slednje namreč lahko za posamezno potovanje v tujino traja največ 90 dni.

Poleg tega so nekatera kritja že po naravi drugačna. Tako je pri turističnem zavarovanju krito samo nujno zdravljenje, ne pa tudi potrebno zdravljenje, preventivni pregledi, cepljenje, rehabilitacija ter stroški medicinskih pripomočkov.

Namen turističnega zdravljenja je namreč zagotovitev nujne medicinske pomoči ter vrnitve domov, če nadaljevanje potovanja ni mogoče. Medtem ko je obseg kritij in storitev pri zavarovanju za delo v tujini usmerjen v to, da se vam – razen v izjemnih primerih – ne bi bilo treba vračati domov.

Za lažjo predstavo

Razliko med zavarovanjema lahko ponazorimo s primerjavo iz avtomobilskega sveta. Turistično zavarovanje ima podobno vlogo kot pomoč na cesti, ki krije prevoz in nujna popravila, medtem ko lahko zavarovanje za delo v tujini primerjamo s celovitimi paketi podaljšanega jamstva in vzdrževalnih storitev.

Razlika v ceni

Zato je razumljivo, da je cena turističnega zavarovanja v primerjavi z zavarovanjem za delo v tujini nižja. A še enkrat pozor – turistično zavarovanje ni namenjeno delu v tujini, saj je časovno omejeno, njegova kritja pa so specifično prilagojena potrebam turističnega obiska.

Sklenite zavarovanje za delo v tujini pri Vzajemni

Zavarovanje za delo v tujini Tujina Live bo z največjim obsegom kritij poskrbelo, da boste zdravstvene storitve v državi bivanja lahko koristili brez doplačila stroškov.

Zagotovite si enostaven dostop do zdravnika kot doma ter medicinsko asistenco v slovenskem jeziku za resnično brezskrbno delo in bivanje v tuji državi.

Visoka zavarovalna vsota

Zavarovanje za delo v tujini Vzajemne, varuha zdravja, nudi zavarovalno vsoto do 100.000 evrov v evropi in do 250.000 evrov po svetu, pri čemer krije tudi stroške preventivnih zdravstvenih pregledov in medicinskih pripomočkov.

Možnost vključitve nezgodnega zavarovanja

Če se želite za čas bivanja v tujini tudi nezgodno zavarovati, lahko zavarovanju za delo v tujini pod ugodnimi pogoji dodate tudi dodatek za nezgodo, ki vključuje izplačilo do 10.000 evrov v primeru trajne invalidnosti nad 40 odstotkov ter dnevno nadomestilo v višini 20 evrov na nočitev za podaljšano bivanje v bolnišnici (do 30 nočitev za posamezen zavarovalni primer).

Pridobite še več informacij

Se odpravljate na delo v tujino in vas zanima še več o možnostih zdravstvenega zavarovanja?

Kliknite in se naročite na pogovor s svetovalcem Vzajemne.

Nazaj na Nasveti