Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Moj otrok laže: razumevanje in rešitve

Otroci vseh starosti lažejo, da bi se izognili kazni, da bi dobili, kar želijo, da bi bili videni v boljši luči ali le preizkusili, kaj se bo zgodilo. Ko manjši otroci lažejo, govorijo o stvareh, ki jih niso videli in doživeli. Laži so v predšolskem obdobju pogostejše in razvojno pogojene. Pri mladostnikih, ki so kognitivno bolje razviti, pa so lahko laži tudi večje in škodljive okolici. Razumevanje, kako se otroške laži razvijajo skozi različna starostna obdobja, je ključno za pravilno reakcijo staršev in skrbnikov.

Kid

Razvojna dinamika laži pri manjših otrocih

Laži so del razvojnega procesa, kar se pogosto odraža pri manjših otrocih. Njihove zgodbe so plod domišljije, kar se razlikuje od zavestnega laganja. Pomembno je ločiti med temi dvema oblikama in ustrezno reagirati.

Obvladovanje laži pri manjših otrocih

Starši in skrbniki naj se osredotočijo na ustvarjanje okolja, kjer otrok ne čuti potrebe po laganju. To vključuje izogibanje strogi kazni in spodbujanje odprte komunikacije. Pozitiven pristop in razumevanje otrokovega sveta sta ključna.

Laži pri mladostnikih: vpliv okolja in rešitve

Mladostniki so v fazi, ko testirajo meje in iščejo svojo identiteto. V tem obdobju je še posebej pomembno, da starši in skrbniki prepoznajo vpliv okolja na otrokovo vedenje. Represivno okolje lahko vodi do večjega laganja, medtem ko varno okolje omejuje laži na manj resne primere.

Strategije za spopadanje z lažmi

Otroka ne smemo obtožiti laganja, saj se bo branil in še naprej lagal. Na odraslih je, da skušajo razumeti, zakaj otrok laže in zakaj se poslužuje tega mehanizma. Zanj je smiselno ustvariti varno okolje, kjer ne bo čutil potrebe po laganju, in mu nudimo pomoč. Do njega se ne obnašajmo kot policaji, temveč mu dajmo občutek varnosti. Če odnos ne temelji na zaupanju, je to skoraj nemogoče. Laži ne smemo posvetiti preveč pozornosti, vseeno pa se z mladostnikom pogovorimo o iskreni komunikaciji.

Odprt dialog: Vzpostavitev odprte komunikacije, kjer se otrok lahko počuti slišanega in razumljenega.

Pozitivna okrepitev: Namesto osredotočanja na kaznovanje spodbujanje poštenega vedenja s pozitivno okrepitvijo.

Vzgoja za samozavedanje: Učenje otrok o pomenu poštenosti in posledicah laganja je ključnega pomena.

Vzor: Otroci se učijo z zgledovanjem po vzoru, zato je pomembno, da starši sami prakticirajo iskrenost.

Osnova za obvladovanje laži je gradnja odnosa zaupanja in razumevanja med starši in otroki. Pomembno je, da se starši osredotočijo na celostno razumevanje otroka in ne le na posamezne incidente laganja. Dolgoročno je to ključ do vzpostavitve iskrenega odnosa, v katerem ne pride do laganja.

Nazaj na Nasveti