Kako ravnati ob škodnem primeru?

Kako ravnati ob škodnem primeru?

V primeru bolezni ali nezgode, zaradi katere je potreben operativni poseg s seznama operativnih posegov, ali ob prvem pojavu malignega raka, srčnega infarkta ali možganske kapi, kot to določajo splošni pogoji za drugo mnenje, pokličete na našo brezplačno številko asistenčnega centra 080 20 60. Podrobneje je postopek uveljavljanja storitve prikazan v nadaljevanju.

 

Kako ravnati ob škodnem primeru?

V primeru bolezni ali nezgode, zaradi katere je potreben operativni poseg iz seznama operativnih posegov, ali ob prvem pojavu malignega raka, srčnega infarkta ali možganske kapi, kot to določajo splošni pogoji za drugo mnenje, pokličete na našo brezplačno številko asistenčnega centra 080 20 60. Podrobneje je postopek uveljavljanja storitve prikazan v nadaljevanju.

Slika z zdravnikom

Postopek uveljavljanja drugega mnenja:

Zbolite za eno od težjih bolezni* oziroma zaradi bolezni ali nezgode potrebujete operativni poseg**.

 
 

Pokličete na brezplačno številko asistenčnega centra Vzajemne:
080 20 60

 
 

Pridobimo informacije o vaši bolezni ali nezgodi in vas obvestimo o nadaljnjih korakih***.

 
 

Naš pogodbeni partner vam posreduje podatke o razpoložljivih izvajalcih, med katerimi lahko izberete tistega, ki bo za vas pripravil drugo zdravniško mnenje.

 
 

Ko pridobimo celotno zdravstveno dokumentacijo, poskrbimo za prevod in jo pošljemo izbranemu izvajalcu.

 
 

Naš pogodbeni partner vam pošlje pridobljeno drugo zdravniško mnenje v slovenščini.

 
 

Če želite, se lahko preko našega asistenčnega centra dogovorite še za posvetovalni obisk pri našem pogodbenem zdravniku.

* Maligni rak, srčni infarkt ali možganska kap.

** Če potrebujete katerega izmed operativnih posegov, ki so določeni v splošnih pogojih za drugo mnenje.

*** S sodelavcem v asistenčnem centru Vzajemne se boste dogovorili, na kakšen način nam boste posredovali zdravniško dokumentacijo, na podlagi katere lahko potrdimo vaš primer.