Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sprememba za prejemnike CSD odločb

Spoštovani zavarovanci,

obveščamo vas, da smo skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavili sistem izmenjave podatkov o izdanih odločbah Centrov za socialno delo.
Podatke o pridobljeni pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev sedaj pridobivamo avtomatsko, kar pomeni, da vam odločbe Centra za socialno delo v primeru priznane pravice NI več potrebno pošiljati.
Zavarovanci, ki vam bomo na osnovi pridobljenih podatkov uredili mirovanje ali reaktivacijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, boste o tem pisno obveščeni.

V primeru nejasnosti lahko dodatne informacije pridobite na telefonski številki 080 20 60.

Nazaj na Novice in aktivnosti