Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sprememba mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Stroški zdravstvenih storitev so se zaradi povečanega obsega in tudi višjih cen v zadnjem času močno povišali.

To pomeni pomembno povečanje obveznosti zavarovalnice, zato Vzajemna s 1. julijem 2023 spreminja mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta bo po novem znašala 44,78 EUR.

Toda zaradi uveljavitve Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), s katero je vlada določila najvišjo dovoljeno ceno premije, bo Vzajemna v času veljavnosti uredbe zavarovancem premijo zaračunala v znesku, kot ga določa uredba, torej 35,67 EUR.

S 1. julijem 2023 prenehajo veljati vsi popusti, ki jih Vzajemna nudi ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Premija brez popusta bo obračunana od meseca junija, saj se nanaša na zavarovalno obdobje po 1. juliju 2023.

Zavarovalec lahko v primeru nestrinjanja s povišano premijo v roku 30 dni od dneva povišanja zavarovalno pogodbo odpove s trimesečnim odpovednim rokom.

Več informacij o spremembi mesečne premije najdete v pogostih vprašanjih, do katerih lahko dostopate tukaj

Nazaj na Novice in aktivnosti