Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Nagradna igra: Velikonočni koncert Modrijanov

Vabljeni k sodelovanju v nagradni igri Varuha zdravja, Vzajemne, ki poteka na spletnih družbenih omrežjih Facebook in Instagram. V komentarju pod objavo nagradne igre na Facebooku ali Instagramu Varuha zdravja, Vzajemne, odgovorite na nagradno vprašanje: »Kdo je starejši, Vzajemna ali Modrijani?« in se potegujte za eno od dvajsetih elektronskih vstopnic za velikonočni koncert Modrijanov, ki bo potekal v živem prenosu iz cerkve sv. Jurija v Piranu v ponedeljek, 5. aprila 2021, ob 19. uri.

Nagradna igra poteka od torka, 23. marca, do vključno ponedeljka, 29. marca 2021. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Vzajemne ter spletnih družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Pogoji 900x600px

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »velikonočni koncert Modrijanov« je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Vzajemna). Vzajemna omogoča sodelovanje v nagradni igri vsem, ki sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre, ki so navedeni v nadaljevanju.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno torka, 23. 3. 2021, do vključno ponedeljka, 29. 3. 2021, na Facebook strani Varuha zdravja, Vzajemne, in Instagram profilu Varuha zdravja, Vzajemne.

3. Načini sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko udeleženci sodelujejo z objavo komentarja z odgovorom na nagradno vprašanje pod objavo nagradne igre na Facebook strani Varuha zdravja, Vzajemne, in pod objavo nagradne igre na Instagram profilu Varuha zdravja, Vzajemne. Nagradno vprašanje se glasi: »Kdo je starejši, Vzajemna ali Modrijani?«.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

  • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let,
  • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Zaposleni v Vzajemni, njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v vseh podjetjih, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

4. Nagradni sklad

Nagradni sklad vključuje 20 brezplačnih elektronskih vstopnic za velikonočni spletni koncert Modrijanov, ki bo potekal prek spleta v ponedeljek, 5. 4. 2021, ob 19. uri, v vrednosti 15,00 €/vstopnico.

5. Pogoji sodelovanja

Sklenjena zavarovalna pogodba oziroma sklenitev zavarovalne pogodbe pri Vzajemni ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V žrebanje nagrad se uvrstijo vse osebe, ki pravočasno oddajo pravilen odgovor na nagradno vprašanje. Pri ponavljajočih se odgovorih, ki jih odda ista oseba, bo v žrebanju upoštevan samo en (1) pravočasno oddan pravilen odgovor, ostali odgovori bodo izločeni. Posameznik lahko dobi samo eno (1) nagrado.

6. Podeljevanje nagrad

Žrebanje bo potekalo v torek, 30. 3. 2021, v prostorih Vzajemne. Nagrajenci bodo izmed vseh, ki bodo pravočasno oddali pravilen odgovor na nagradno vprašanje, izbrani z elektronskim žrebom.

Žrebanje bo spremljala tri- (3) članska komisija, ki jo bo imenoval skrbnik spletnih družbenih omrežij.

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah in pogojih za prevzem nagrade obveščeni prek neposrednega sporočila na spletnih družbenih omrežjih Facebook in Instagram ter v objavi na spletni strani Vzajemne ter spletnih družbenih omrežjih Facebook in Instagram, in sicer najpozneje do srede, 31. 3. 2021. Če se nagrajenci na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bodo odzvali v roku dveh (2) dni od dneva prejema obvestila, jim pravica do nagrade preneha. Za neprevzete nagrade se žrebanje ne ponovi. Spisek nagrad in nagrajencev žrebanja bo objavljen v treh (3) dneh po zaključku žrebanja na spletnem naslovu www.vzajemna.si oziroma najpozneje do ponedeljka, 5. 4. 2021, in bo dostopen do ponedeljka, 12. 4. 2021. Nagrade niso izplačljive v gotovini.

Nagrade so v vrednosti, nižji od 42 €, zato nagrajencem, ki prejmejo te nagrade, pred prevzemom nagrade ni treba predložiti svoje davčne številke. Nagrada, pri kateri vrednost ne presega 42 evrov, se skladno s 108. členom Zakona o dohodnini(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) ne všteva v davčno osnovo.

Vzajemna ni zavezanka za plačilo davkov, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami, ki niso predmet te nagradne igre.

Vzajemna si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

8. Ostali splošni pogoji sodelovanja

8.1. Zasebnost in varstvo podatkov

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka oziroma uporabniškega imena na spletni strani Vzajemne, na Facebook strani Varuha zdravja, Vzajemne, na Instagram profilu Varuha zdravja, Vzajemne, in v e-poštnih sporočilih nagradne igre.

Vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da bo Vzajemna uporabila njihove osebne podatke, ki jih bodo posredovali, za namen izvedbe nagradne igre, kar vključuje tudi:

•      obveščanje nagrajencev o prejemu oziroma prevzemu nagrade;

•      objavo seznama nagrajencev (ime in priimek oziroma uporabniško ime, nagrada) na spletni strani www.vzajemna.si, Facebook strani Varuha zdravja, Vzajemne, in Instagram profilu Varuha zdravja, Vzajemne;

•      vsi sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da je Politika zasebnosti Vzajemne, kjer lahko prejmejo vse informacije o obdelavi osebnih podatkov in njihovih pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov, dostopna na www.vzajemna.si.

Vzajemna bo kot upravljalec osebnih podatkov v nagradni igri pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre. Pridobljeni osebni podatki se bodo hranili do ponedeljka, 12. 4. 2021, po tem datumu pa bodo trajno uničeni.

8.2. O blagovni znamki

Blagovna znamka Vzajemna, kakor tudi vsa druga imena in vsebine storitev, sistemi delovanja in blagovnih znamk, so last njihovih lastnikov. Njihova uporaba za kakršenkoli namen brez poprejšnjega soglasja lastnikov ni dovoljena in je kazniva.

8.3. Ostalo

Če sodelujoči v nagradni igri navede napačne ali nepopolne naslovne podatke, ki onemogočajo računalniško žrebanje, si Vzajemna pridržuje pravico, da ga izloči iz žrebanja. Izločena bodo tudi vsa sporočila z žaljivo vsebino.

8.4. Reševanje pritožb

Vzajemna uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč na brezplačni telefonski številki 080 20 60 (pon.–pet.: med 7. in 21. uro; sob., ned., prazniki med 9. in 19. uro) in na elektronskem naslovu info@vzajemna.si.

V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno igro se Vzajemna zavezuje, da jih bo odpravila v razumnem času in o tem obvestila sodelujočega v nagradni igri oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

8.5. Spremembe pravil in pogojev igre

Vzajemna lahko spremeni pravila in pogoje nagradne igre oziroma nagradno igro predčasno zaključi, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vzajemna bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre objavila, tako da bodo sodelujoči s spremembo ali zaključkom nagradne igre ustrezno seznanjeni.

9. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo Vzajemni na e-poštni naslov pr@vzajemna.si. Po prejemu tega sporočila ga Vzajemna izključi iz sodelovanja.

10. Ostalo

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Nazaj na Novice in aktivnosti