Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Zavarovanje za predšolske otroke

Nezgodno zavarovanje za predšolske otroke velja za eno tistih zavarovanj, ki ga marsikdo sklene preprosto zato, ker je razmeroma ugodno in ga je v vsakem primeru dobro imeti. Nesreča – še posebej pri otrocih – nikoli ne počiva. Poglejte, zakaj je dobro izbrati nezgodno zavarovanje za otroke in v katerih primerih ste starši upravičeni do izplačila zavarovalnine.

Istock 1358011992

Namen nezgodnega zavarovanja za predšolske otroke

Nezgodno zavarovanje za predšolske otroke je namenjeno temu, da pokrije nepričakovane stroške, ki lahko nastanejo zaradi nezgode. Zveni suhoparno? Poglejmo drugače. Za ustvarjanje zdravih navad in zdravega življenjskega sloga je pomembno, da začnete otroka že zgodaj spodbujati h gibanju in preživljanju časa na prostem. Kolesarjenje, tek, planinarjenje, igre z žogo … Vsaka telesna aktivnost je koristnejša od preživljanja prostega časa pred zaslonom.

A v mladosti je tako, da nesreča ne počiva. Včasih je dovolj že sekunda nepozornosti, v nekaterih primerih pa se poškodbi – na primer pri igri z žogo – preprosto ni mogoče izogniti.

Nezgodno zavarovanje za predšolske otroke zato poskrbi za brezskrbnejše aktivnosti otrok, hkrati pa razbremeni tudi starše, misleč na to, kaj bo, če pride do nezgode.

Kdaj govorimo o nezgodi?

O nezgodi govorimo, kadar pride do nenadnega in nepredvidenega dogodka, ki se zgodi naglo, izven zavarovančeve volje, in katerega posledica je telesna poškodba.

Nezgodo predstavljajo zlasti naslednji dogodki: padec na ravnini ali z višine, zdrs, udarec s predmetom ali ob kakšen predmet, prometna nesreča, udarec električnega toka ali strele, vbod s kakšnim predmetom, udarec ali ugriz živali ter zastrupitev z gobami in kemičnimi snovmi. Za nezgodo se štejejo tudi opekline, zadavljenje in utopitev, izpahi sklepa ter prelomi zdravih kosti, ki nastanejo zaradi hitrih telesnih kretenj ali nenadnih naporov.

Pripravite se na nepričakovano

Nezgodno zavarovanje za otroke Varuha zdravja, Vzajemne, je namenjeno kritju nepričakovanih stroškov, do katerih lahko pride zaradi nezgode.

Zavarovanje nudi kritje v primerih, ko otrok utrpi nezgodo, ki ima za posledico:

 • zlom kosti, izpah ali opekline,
 • prehodno celodnevno odsotnost od vrtca,
 • bivanje v bolnišnici,
 • invalidnost ali
 • nezgodno smrt.

Zavarovalnina za primer trajne invalidnosti

Če otrok zaradi nezgode postane delni trajni invalid, zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini odstotka zavarovalne vsote za trajno invalidnost, in sicer glede na odstotek delne invalidnosti. Slednjega določa posebna tabela, ki je sestavni del splošnih pogojev zavarovanja.

Nekaj primerov višin odstotkov trajne invalidnosti:

 • Izguba enega členka palca – 10 %
 • Izguba kazalca – 4 %
 • Izguba ostalih tročlenih prstov, za členek vsakega prsta – 2 %
 • Stanje po zlomu obraznih kosti – 3 %
 • Popolna izguba vida na enem očesu – 33 %
 • Popolna izguba vida na obeh očeh – 100 %
 • Popolna gluhost enega ušesa – 15 %
 • Popolna gluhost obeh ušes – 40 %
 • Tetraplegija ali paraplegija – 100 %

V primeru, da zavarovanec zaradi nezgode postane 100-odstotni trajni invalid, zavarovalnica izplača zavarovalnino, ki je enaka dvakratniku zavarovalne vsote za trajno invalidnost.

Zavarovalnina za primer zloma kosti, izpaha ali opekline

V primeru zloma kosti, izpaha ali opekline zaradi nezgode zavarovalnica izplača odstotek zavarovalne vsote v skladu s splošnimi pogoji.

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode

Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo celodnevno odsotnost od vrtca, zavarovalnica izplača dnevno nadomestilo zaradi nezgode – in sicer za dneve odsotnosti v skladu s splošnimi pogoji.

Šteje se, da je zavarovanec prehodno celodnevno odsoten, če zaradi nezgode ne more obiskovati vrtca. Za prehodno celodnevno odsotnost pa se šteje tudi negibnost posameznih udov zaradi trde imobilizacije, kakor tudi oskrba poškodbe s šivi, čeprav je zavarovanec hodil v vrtec.

Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje

Če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje zavarovanca v bolnišnici, zavarovalnica izplača dogovorjeno dnevno nadomestilo za vsako nočitev v bolnišnici ter največ 200 nočitev po eni nezgodi.

Nezgodno zavarovanje za predšolske otroke lahko krije tudi težje bolezni

Med težje bolezni sodijo maligna rakasta obolenja, možganska kap, srčni infarkt in sladkorna bolezen tipa I, pri čemer je pogoj za izplačilo, da je zavarovanec preživel vsaj 30 dni od postavitve diagnoze.

Sklenite nezgodno zavarovanje za predšolske otroke

Zavarujte svojega otroka in mu omogočite čim bolj brezskrbno otroštvo. Nezgodno zavarovanje za otroke Varuha zdravja, Vzajemne, lahko sklenete za otroke od dopolnjenega drugega leta, in sicer za eno leto z možnostjo samodejnega podaljševanja. Izbirate lahko med različnimi paketi, ki se razlikujejo glede na otrokovo starost in višino zavarovalnega kritja. Nezgodno zavarovanje lahko nadgradite z dodatnim kritjem težjih bolezni.

Sklenite zavarovanje prek spleta in izkoristite 10-odstotni popust na letno premijo.Nazaj na Nasveti