Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Pomoč pri naročanju pri zdravnikih specialistih

Asistenčne storitve opravlja visoko usposobljeni kader, ki vsakega zavarovanca obravnava profesionalno in kakovostno ter vsak asistenčni primer reši v najkrajšem možnem času. Zavedamo se, da je za uspešno delo in zadovoljstvo zavarovancev in izvajalcev potrebna ažurnost, natančnost in prijaznost, zato na vaši poti do zdravja skrbno preučimo vsak primer posebej in poskrbimo, da za vas izberemo najboljšega specialista in najkrajšo čakalno dobo.

Vnet Diagram

V kolikor nimate sklenjenega primernega zavarovanja (Zdravstvena polica) z Vzajemno zdravstveno zavarovalnico vam z veseljem pomagamo tudi pri naročanju preko javne mreže zdravstvenih izvajalcev.

Ob tem vas moramo samo opozoriti, da boste na pregled morali čakati v skladu z veljavnimi čakalnimi dobami (https://cakalnedobe.ezdrav.si/).

Mreža izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja

Zagotavljamo kakovostne zdravstvene storitve pri več kot 110 partnerjih Mreže izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja. Z večino domačih partnerjev imamo sklenjene neposredne pogodbe o sodelovanju, za izvajanje storitev v tujini pa smo se povezali z našimi asistenčnimi partnerji, ki nam pomagajo pri zanesljivi organizaciji kvalitetnih zdravstvenih storitev v tujini (www.best-treatment.com, www.medico-veritas.net, www.vc-intl.si). Partnersko mrežo bomo širili in razvijali tako kot nam bodo to narekovale vaše potrebe.

Poglejte seznam specialistov za ...

Zavarovanje Drugo mnenje

Zavarovanje Zdravstvena polica