Predsednik uprave: Aleš Mikeln, MBA

Članica uprave: mag. Katja Jelerčič

Član uprave: mag. Neven Cvitanović

Pomočnik uprave: Andrej Bauman

Direktor sektorja za trženje: Dimitrij Šulin

Direktorica sektorja za razvoj in aktuarstvo: mag. Irena Tiselj Kaluža

Direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling: Tine Brišnik

Direktor sektorja za zavarovalne primere: Matjaž Trontelj

Direktor sektorja za izvajanje zavarovanj: Luka Lahajnar

Direktor sektorja za informatiko in zavarovalno tehnologijo: dr. Dean Korošec

Direktorica službe za notranje revidiranje: Marinka Kamnik Rezar

Direktor pravne službe: Janez Gregorič

Direktorica kadrovske službe: Marjana Frantar

Direktor službe za upravljanje tveganj in skladnost: mag. Andrej Šercer

Direktor službe splošnih zadev: mag. Tadej Povhe

Direktorica službe za odnose z javnostmi: Petra Juvančič (01/ 471 87 21, pr@vzajemna.si)