Predsednik uprave: Aleš Mikeln, MBA

www.tadejbernik.com 2405

Članica uprave: mag. Katja Jelerčič

www.tadejbernik.com 3852

Član uprave: mag. Neven Cvitanović

www.tadejbernik.com 2016

Pomočnik uprave: Andrej Bauman

IMG 2019 Andrej Bauman

Direktor sektorja za trženje: Dimitrij Šulin

Dimitrij +aulin 0049 pp

Direktorica sektorja za razvoj in aktuarstvo: mag. Irena Tiselj Kaluža

IMG 3504 Irena Ticelj Kalu+a

Direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling: Tine Brišnik

IMG 1436 foto Barbara Zajc

Direktor sektorja za zavarovalne primere: Matjaž Trontelj

IMG 1614 foto Barbara Zajc

Direktor sektorja za izvajanje zavarovanj: Luka Lahajnar

IMG 1962 Luka Lahajnar

Direktor sektorja za informatiko in zavarovalno tehnologijo: dr. Dean Korošec

IMG 2087 Dejan Korosec

Direktorica službe za notranje revidiranje: Marinka Kamnik Rezar

IMG 1829 Marinka Kamnik Rezar

Direktor pravne službe: mag. Janez Gregorič

IMG 2503 Janez

Direktorica kadrovske službe: Marjana Frantar

IMG 1328 foto Barbara Zajc

Direktor službe za upravljanje tveganj in skladnost: mag. Andrej Šercer

IMG 2383 Andrej Sercer

Direktor službe splošnih zadev: mag. Tadej Povhe

IMG 1260 foto Barbara Zajc

Direktorica službe za odnose z javnostmi: Petra Juvančič (01/ 471 87 21, pr@vzajemna.si)

www.tadejbernik.com 3569