Ime Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
Skrajšano ime Vzajemna, d.v.z.
Sedež Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon +386 (0)1 4718 - 700; 080 20 60
Osnovni kapital 3.138.040,39 EUR
Pravno formalna oblika družba za vzajemna zavarovanja (d.v.z.)
Dejavnosti - dejavnost zavarovanja, razen življenjskega;
- dejavnost zavarovalniških agentov.
Začetek poslovanja 1. november 1999
Uprava Aleš Mikeln, MBA, predsednik uprave
mag. Neven Cvitanović, član uprave
mag. Katja Jelerčič, članica uprave
Nadzorni svet Nežka Ivanetič
mag. Aleksandra Podgornik
Brigita Aćimović
Melita Ferlež
Ciril Smrkolj
Darja Korpar
Primož Igerc
Število zaposlenih 341 (na dan 31. 12. 2017)
Portfelj  približno 850.000 zavarovancev
Podatek o registru »Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 1/32396/00.«
Matična številka  1430521
Davčna številka  87984385
Številka računa  SI56 0310 0100 1698 245