Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Akcija Mladi 1300x900px

35,67 €*

 • Vzajemna s 1. julijem 2023 spreminja mesečno premijo, ki bo znašala 44,78 EUR. Zaradi uveljavitve Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), s katero je vlada določila najvišjo dovoljeno ceno premije, bo Vzajemna v času veljavnosti uredbe zavarovancem premijo zaračunala v znesku, kot ga določa uredba, torej 35,67 EUR.

Ključne prednosti

 • money krije stroške, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti
 • pills krije stroške nekaterih zdravil
 • ambulance krije stroške nenujnih reševalnih prevozov
 • health krije stroške medicinskih pripomočkov
 • money neomejena zavarovalna vsota

Ni statusa, ni panike

Akcija Mladi 1300x900px

Takoj ko izgubite status dijaka, študenta, se prvič zaposlite ali ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnite 26 let, postanete zavezanec za doplačila. To pomeni, da se lahko visokim zdravstvenim stroškom izognete le s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovanje sklenite v roku 30 dni od trenutka, ko postanete zavezanec za doplačilo, in začelo vam bo veljati že naslednji dan. Če rok zamudite, bo zavarovanje po zakonu začelo veljati šele čez 3 mesece, to pa pomeni, da boste morali zdravstvene stroške v tem času pokriti sami.

V primeru, da se ne zavarujete, se bo vaša premija po zakonu povišala za 3 odstotke za vsako leto, ko boste nezavarovani.

Posebnost – ko študent postane starš:

Študent z veljavnim statusom je v zavarovanje vključen prek staršev. Ob rojstvu otroka nastopi domneva obstoja zunajzakonske zveze, ki je pravno izenačena z zakonsko zvezo. Če je partner v delovnem razmerju ali samostojni podjetnik, sta študent in novorojeni otrok od rojstva otroka obvezno zavarovana prek partnerja namesto prek staršev. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si je treba v takem primeru urediti posebej. Za novorojenega otroka pa so zdravstvene storitve kot družinskemu članu krite v celoti. V primeru, ko sta oba starša študenta ali je študent starš samohranilec, lahko ostane zavarovan prek svojih staršev.

 • Če boste status dijaka ali študenta vmes dobili nazaj, vam lahko uredimo mirovanje zavarovanja, kar pomeni, da ga v tem obdobju ne boste plačevali. Če se status zopet prekine, pa bomo zavarovanje hitro spet aktivirali.

Stroški, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

therapy

Zdravstvene storitve

Obisk zdravnika, bolnišnično zdravljenje, rehabilitacija v zdraviliščih.

pills

Zdravila na recept

Vsa zdravila na recept s pozitivne in vmesne liste.

ambulance

Nenujni reševalni prevozi

Prevozi v vse zdravstvene ustanove v Sloveniji, ki vam jih predpiše zdravnik.

health

Zdravstveni pripomočki

Slušni, očesni, ortodontski, zobnotehnični, ortopedski in ortotični pripomočki.

 • zobna protetika: 90 %
 • očala: 90 %
 • nenujni reševalni prevozi: 90 %
 • zdravila na recept z vmesne liste: 90 %
 • bolnišnično zdravljenje: 20–30 %
 • osnovne zdravstvene storitve: 20 %

V primerih, ko je strošek opravljene storitve visok (npr. pri zahtevnejših operativnih posegih), lahko 20 % doplačilo stroškov predstavlja veliko finančno breme.

Izognite se doplačilu zdravstvenih storitev

Puzzle D 300x170

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Če nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to pomeni, da morate del stroškov zdravljenja plačati sami.

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem se izognite doplačilom pri obisku zdravnika, zdravljenju v bolnišnici, zdravilih na recept in nekaterih drugih zdravstvenih storitvah.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Premijo za zavarovanje lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Kako prijaviti škodo

Pogoji za izplačilo zavarovalnine

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

V primeru, da je prišlo do motenj delovanja sistema preverjanja jamstva zdravstvenega zavarovanja ste prejeli račun s strani izvajalca zdravstvenih storitev.

K zahtevku za izplačilo zavarovalnine obvezno predložite račun izvajalca.

Oddajte zahtevek za izplačilo zavarovalnine

Če ste pri izvajalcu zdravstvenih storitev plačali doplačilo do polne vrednosti uveljavljene zdravstvene storitve ali pridobili odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, nam čim prej pošljite zahtevek za povračilo doplačila prek spodnje povezave.

Želim prijaviti škodo