Zavarovanje za Hrvaško

zavarovanje za hrvaško

Premija pri zavarovanju za Hrvaško velja za vso družino - za največ 2 odrasli osebi, mlajši od 75 let, ki sta v družinskem razmerju, in njune otroke, pastorke, posvojence ali vnuke do 26. leta starosti.

Cenik za družinsko zavarovanje za Hrvaško

Z zavarovalno vsoto 25.000 €/osebo.

Število dni Cena
8 dni 18,09 €
11 dni 21,80 €
15 dni 24,42 €
22 dni 32,71 €

Zavarovalne transakcije so oproščene plačila davka na dodano vrednost. Pri zavarovanju za tujino se obračuna 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.