Dnevno nadomestilo – kdaj, koliko, kako?

Dnevno nadomestilo je nadomestilo za primer nezgode, ki se izplačuje za čas, ko poteka aktivno zdravljenje ali ko je zavarovanec nezmožen za delo. Njen osnovni namen je, da zavarovani osebi vsaj deloma povrne stroške ali nepričakovan izpad dohodka, do katerega pride zaradi aktivnega zdravljenja oziroma nezmožnosti za delo po nezgodi. V nadaljevanju boste izvedeli, kdaj ste upravičeni do dnevne nadomestilo, od česa je odvisna njena višina in kako jo uveljaviti. 

Dnevna Odskodnina

Upravičenost do dnevnega nadomestila

Pravica do dnevnega nadomestila je najpogosteje del paketa nezgodnega zavarovanja. Če imate sklenjeno nezgodno zavarovanje, obstaja precejšnja verjetnost, da ste upravičeni tudi do dnevnega nadomestila. Najhitreje se boste prepričali tako, da preverite zavarovalno polico ali pokličete svojega zavarovalnega zastopnika.

Ključni pogoj za dnevno nadomestilo

Za upravičenost do dnevnega nadomestila je ključni pogoj, da je prišlo do nezgode. Ta je pravno opredeljena kot nepričakovan dogodek, pri katerem pride do telesne poškodbe zaradi delovanja zunanjih sil na človekovo telo.

Ker je pravni jezik lahko zapleten, si oglejmo nekaj primerov.

  1. Barbari se med pomivanjem oken izmakne lestev, zato pade v globino in si poškoduje gleženj. Gre za tipično nezgodo, zato je upravičena do nadomestila.
  2. Miha s prijatelji igra nogomet. Zaradi nerodnega in sunkovitega giba si poškoduje kolensko vez. V tem primeru ne gre za nezgodo, saj do poškodbe ni prišlo zaradi delovanja zunanjih sil. Miha zato ni upravičen do nadomestila.
  3. Andrej je ravno tako nogometni navdušenec. V borbi za žogo je na njegov gleženj stopil drugi igralec in mu ga poškodoval. Andrej je upravičen do nadomestila, saj je do poškodbe prišlo zaradi delovanja zunanje sile.
  4. Darja rada zahaja v gore. Med enim od vzponov se ji zvrti in izgubi ravnotežje, zato zdrsne po pobočju in se poškoduje. Do nadomestila ni upravičena, saj je do poškodb prišlo zaradi bolezni oziroma drugega podobnega stanja.

Z drugimi besedami: tudi če ste za nezgodo in poškodbo odgovorni sami, vam pripada dnevno nadomestilo.

Koliko znaša dnevno nadomestilo?

Višina dnevnega nadomestila je odvisna od sklenjenega zavarovanja. Višja zavarovalna premija običajno pomeni tudi višjo nadomestilo. Natančen znesek boste našli na svoji nezgodni zavarovalni polici oziroma v pripadajočih splošnih pogojih nezgodnega zavarovanja.

Izračun skupnega zneska je nato preprost – višino dnevnega nadomestila zaradi nezgode pomnožite s številom dni aktivnega zdravljenja ali nezmožnosti za delo in dobili boste skupen znesek dnevno nadomestilo, ki vam pripada.

Kako uveljavljati dnevno nadomestilo?

Dnevno nadomestilo na podlagi nezgodnega zavarovanja uveljavljate enako kot ostale zavarovalne zahtevke.

Zahtevek za izplačilo nadomestila

Za izplačilo nadomestila morate zavarovalnici predložiti izpolnjen zahtevek na že pripravljenem obrazcu. Slednji je lahko natisnjen (dobite ga na spletni strani zavarovalnice in v poslovalnici) ali elektronski, ki ga izpolnite neposredno na spletni strani zavarovalnice.

Zdravstvena dokumentacija

Zahtevku je treba priložiti tudi zahtevano zdravstveno dokumentacijo. Zato je pomembno, da vso dokumentacijo – kot so izvidi, odpustno pismo, zdravniška mnenja ipd. – skrbno zbirate in shranjujete.

Bodite v stiku z zavarovalnico

Koristno je, da se že takoj po nezgodi obrnete na zavarovalnico ali svojega zavarovalnega zastopnika, ki vam bo svetoval glede potrebne dokumentacije in nadaljnjih postopkov.

Z enim samim telefonskim klicem ali elektronskim sporočilom si lahko zagotovite prihranek časa in poti ter hitrejše izplačilo nadomestila, zato čim hitreje stopite v stik z zavarovalnico.

Ali ste vedeli?

Nezgodna zavarovanja pri Vzajemni, varuhu zdravja, lahko poleg dnevnega nadomestila –vključujejo tudi nadomestilo za bolnišnično zdravljenje. To je pri nezgodnem zavarovanju otrok samodejno vključeno v vse pakete.

Preverite primer zavarovanca

Nazaj na Zdravstveni nasveti