Kolektivna zdravstvena polica je zdravstveno zavarovanje, namenjeno zaposlenim v podjetju, ki lahko vključuje naslednja kritja:

 • plačilo stroškov specialističnih zdravstvenih storitev,
 • plačilo stroškov operativnih posegov,
 • plačilo stroškov pridobitve Drugega mnenja.

Zavarovanje vključuje tudi brezplačno asistenco zavarovalnice za lažji dostop do storitev.

Kolektivna zdravstvena polica z izbiro ustreznega kritja ter možnostjo prilagoditve višine zavarovalne vsote zagotavlja fleksibilnost pri pripravi ponudbe za sklenitev zavarovanja. 

Kritje specialističnih zdravstvenih storitev je tako oblikovano v štirih paketih (paket A, B, C in D):

  Paket A Paket B Paket C Paket D
Osnovno kritje - Katere specialistične storitve krijemo zaradi posledic bolezni? Vsa specialistična področja skladno s pogoji. /

Specialistična področja:

 • dermatologija
 • oftalmologija
 • urologija
 • ortopedija
 • interna medicina
 • otorinolaringologija
 • nevrologija
Specialistična področja:
 • dermatologija
 • urologija
 • ortopedija
 • interna medicina
 • nevrologija
 • kardiologija
 • endokrinologija
 • gastroenterologija
 • flebologija
Osnovno kritje - Katere specialistične storitve krijemo zaradi posledic nezgode? Vsa specialistična področja skladno s pogoji.
 • Vsa specialistična področja skladno s pogoji.
 • Fizioterapija zaradi zdravljenja posledic nezgode skladno s pogoji. 
Vsa specialistična področja skladno s pogoji. Vsa specialistična področja skladno s pogoji.
Dodatno kritje Fizioterapija Fizioterapija Fizioterapija Fizioterapija

KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?

Kolektivna zdravstvena polica je zdravstveno zavarovanje, namenjeno zaposlenim v podjetju, njihovim partnerjem in otrokom.
Zavarujejo se lahko državljani Republike Slovenije, ki so zaposleni pri zavarovalcu (sklenitelju zavarovanja), od vključeno 18. do vključno 74. leta starosti.

KAJ ZAVAROVANJE OMOGOČA?

S sklenitvijo tega zavarovanja omogočite svojim zaposlenim:

 • hiter dostop do specialista ob nastanku bolezni ali nezgode,
 • hiter dostop do operativnega posega ob nastanku bolezni ali nezgode,
 • hitrejše okrevanje in hitrejši povratek na delovno mesto,
 • odgovore na pomembna vprašanja in dileme, ki se pojavijo ob zdravljenju bolezni ali nezgode.

ZA KAKŠNO OBDOBJE SE LAHKO SKLENE ZAVAROVANJE?

Zavarovanje se lahko sklene za obdobje enega leta z avtomatičnim podaljševanjem.

KOLIKO ZNAŠA PREMIJA?

Višina premije je odvisna od števila oseb, ki pristopijo h kolektivnemu zavarovanju, starostne strukture teh oseb, izbranega paketa/kritij, višine zavarovalne vsote, dela, ki ga opravljajo, ter dejavnosti delodajalca. 

DAVČNA OBRAVNAVA?

Če premijo plačuje delodajalec, zaposleni pa je upravičenec do izplačila zavarovalnine, se premija obravnava kot boniteta zaposlenega, ki je obdavčena po zakonu, ki ureja dohodnino, in je za podjetje plačana premija davčno priznani odhodek.

POSEBNOSTI

Čakalna doba: 3 mesece
Predobstoječa zdravstvena stanja: so izključena oziroma niso krita

Družinski člani

Otroci:
od dopolnjenega 1. leta starosti do dopolnjenega 21. leta oziroma do dopolnjenega 25. leta starosti, če se redno izobražujejo in jih starši vzdržujejo.

Partnerji zavarovanca (zaposlenega):
od 18. do 74. leta starosti.

Vas kolektivna Zdravstvena polica zanima?

Naročite svetovalca in skupaj boste našli najboljšo rešitev za vas.

NAROČI SVETOVALCA