Kolektivna zdravstvena polica je zdravstveno zavarovanje namenjeno zaposlenim v podjetju, ki lahko vključuje naslednja kritja:

  • plačilo stroškov specialističnih zdravstvenih storitev,
  • plačilo stroškov operativnih posegov,
  • plačilo stroškov pridobitve Drugega mnenja.

Kolektivna zdravstvena polica z izbiro ustreznega kritja ter možnostjo prilagoditve višine zavarovalne vsote zagotavlja fleksibilnost pri pripravi ponudbe za sklenitev zavarovanja. 

Zavarovanje vključuje tudi brezplačno asistenco zavarovalnice za lažji dostop do storitev.

KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?

Kolektivna zdravstvena polica je zdravstveno zavarovanje, namenjeno zaposlenim v podjetju, njihovim partnerjem in otrokom.
Zavarujejo se lahko državljani Republike Slovenije, ki so zaposleni pri zavarovalcu (sklenitelju zavarovanja), od vključeno 18. do vključno 74. leta starosti.

KAJ ZAVAROVANJE ZAGOTAVLJA?

Zavarovanje skladno s splošnimi pogoji lahko omogoča hiter dostop do:

  • specialističnih pregledov,
  • diagnostičnih postopkov,
  • terapij,
  • operativnih posegov in
  • pridobitve drugega mnenja.

Obseg zagotovljenih storitev je odvisen od izbranega paketa.

ZA KAKŠNO OBDOBJE SE LAHKO SKLENE ZAVAROVANJE?

Zavarovanje se lahko sklene za obdobje enega leta z avtomatičnim podaljševanjem.

KOLIKO ZNAŠA PREMIJA?

Višina premije je odvisna od števila oseb, ki pristopijo h kolektivnemu zavarovanju, starostne strukture teh oseb, izbranega paketa/kritij, višine zavarovalne vsote, dela, ki ga opravljajo, ter dejavnosti delodajalca. 

DAVČNA OBRAVNAVA?

Če premijo plačuje delodajalec, zaposleni pa je upravičenec do izplačila zavarovalnine, se premija obravnava kot boniteta zaposlenega, ki je obdavčena po zakonu, ki ureja dohodnino, in je za podjetje plačana premija davčno priznani odhodek.

POSEBNOSTI

Čakalna doba: 3 mesece
Predobstoječa zdravstvena stanja: so izključena oziroma niso krita

Družinski člani

Otroci:
od dopolnjenega 1. leta starosti do dopolnjenega 21. leta oziroma do dopolnjenega 25. leta starosti, če se redno izobražujejo in jih starši vzdržujejo.

Partnerji zavarovanca (zaposlenega):
od 18. do 74. leta starosti.

Vas kolektivna Zdravstvena polica zanima?

Naročite svetovalca in skupaj boste našli najboljšo rešitev za vas.

NAROČI SVETOVALCA