V kolikor želite zavarovanje za tujino nadgraditi z nezgodnim zavarovanjem, lahko za čas potovanja sklenete dodatek za primer nezgode v tujini, ki ga pod ugodnimi pogoji priključite zavarovanju Tujina.

Dodatno kritje za primer nezgode v tujini vključuje:

  • trajno invalidnost nad 40 % (10.000 €) in
  • dnevno nadomestilo za podaljšano bivanje v bolnišnici v tujini do 30 nočitev za posamezni zavarovalni primer (20 € / nočitev)

 Cenik dodatka za nezgodno zavarovanje (Premije veljajo za osebo)

Obdobje potovanja Premija
do vključno enega (1) meseca 1,02 €
do vključno treh (3) mesecev 4,08 €
štiri (4) mesece in več 16,30 €
Multitrip (letna premija) 16,46 €
Cene že vključujejo 8,5 % davek.

Dodatek za nezgodno zavarovanje v tujini lahko sklenete le ob sočasni sklenitvi zavarovanja za tujino (vsa območja z izjemo Tujina Welcome).

Varnost podatkov

Prenos osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani www.vzajemna.si teče v varnem načinu. Podatki iz spletnih obrazcev se zakodirajo, še preden zapustijo vaš spletni brskalnik. Na spletni strežnik Vzajemne se prenašajo v zakodirani obliki.

Plačilna sredstva

Ob takojšnjem plačilu premije prejmete polico še isti trenutek na vaš e-naslov.