Zavarovanje Tujina Live je namenjeno vsem, ki si želite zagotoviti večji obseg pravic za čas, ko boste v tujini.

Zavarovanje krije stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih in preventivnih storitev, vključno z medicinsko asistenco, zaradi česar se vam, zgolj zaradi zdravljenja, ne bo potrebno vračati v domovino.

 

Kakšne so koristi zavarovanja?

 • Večja varnost in večji obseg pravic do zdravstvenih storitev v tujini,
 • visoka zavarovalna kritja Evropa (100.000 EUR) in Svet (250.000 EUR) in
 • možna izbira območja (razširjena Evropa ali svet), glede na to, kam in za koliko časa se odpravljate.

Katere stroške krije zavarovanje?

 • Storitve nujne in potrebne medicinske pomoči,
 • nujni zdravstveni prevoz do bolnišnice ali klinike oz. zdravstvene ustanove,
 • nujno in potrebno zdravljenje v bolnišnici ali kliniki oz. zdravstvene ustanove,
 • kritje v primeru poslabšanja stanja kroničnih bolezni,
 • nujne in potrebne zobozdravstvene storitve,
 • prevoz obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca v domovino,
 • iskanje in reševanje zavarovanca,
 • korekcijske leče,
 • fizioterapija, zdravilišče (kot rehabilitacija po poškodbi ali bolezni),
 • preventivna cepljenja,
 • preventivni letni ambulantni zdravstveni pregledi za otroke in odrasle,
 • preventivne programe zgodnjega odkrivanja raka,
 • medicinski pripomočki,
 • odvetniške storitve,
 • pomoč svojcem obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca,
 • hotelska namestitev za svojce hospitaliziranega zavarovanca,
 • druge oblike pomoči ob bolezni ali nezgodi v tujini.

Kakšne so zavarovalne vsote?

Zavarovalne vsote Tujina Live

 

Kje in kdo in se lahko zavaruje?

 • Zavarovanje je možno skleniti v poslovalnicah Vzajemne.
 • Zavarovanje lahko sklenejo osebe do 70. leta starosti.
 • Za študente do 27. leta veljajo posebne ugodnosti - priznamo vam 20 % popust.
 • Zavarujejo se lahko slovenski državljani na začasnem bivanju v tujini (npr. delo, študij) in tuji državljani, ki delajo za slovenskega delodajalca (s sedežem v Sloveniji), napoteni na začasno delo v tretjo državo.

Trajanje in začetek zavarovanja

Zavarovanje je možno skleniti od 1 do 12 mesecev, in sicer za področje Slovenije ali celega sveta. Začetek zavarovanja in zavarovalnega kritja je takoj naslednji dan, po datumu sklenitve, ob pogoju, da je plačana premija. Na žejo stranke, je datum sklenitve lahko tudi kasnejši.