Kolektivno zavarovanje težjih bolezni zagotavlja denarno izplačilo v primeru diagnoze ene izmed kritih težjih bolezni. Ponudbo lahko pripravimo za Standardno ali Razširjeno kritje, ki vključujeta naslednje težje bolezni:

Standardno kritje: Razširjeno kritje:
Rak,
Srčni infarkt,
Možganska kap.
Rak,
Srčni infarkt,
Možganska kap,
Alzheimerjeva bolezen,
Bakterijski meningitis,
Koma,
Encefalitis,
HIV / AIDS,
Odpoved ledvic (končni stadij),
Multipla skleroza,
Parkinsonova bolezen,
Operacija aorte,
Presaditev glavnih organov,
Koronarna by-pass operacija,
Zamenjava ali popravilo srčne zaklopke,
Koronarna angioplastika,
Benigni možganski tumor,
Slepota,
Izguba sluha,
Travmatična poškodba glave,
Paraliza.

Omogočite Zavarovanje za težje bolezni svojim zaposlenim in:
 - zmanjšajte posledice ob nastanku težje bolezni,
 - omogočite hitrejši povratek na delovno mesto.

 

S sklenitvijo Kolektivnega zavarovanja težjih bolezni boste zaposlenim zagotovili dodatna finančna sredstva, če bodo zboleli za eno od težjih bolezni, kot so npr. rak, srčni infarkt, možganska kap oziroma tudi za ostale težje bolezni iz seznama, ob izbiri Razširjenega kritja. 

Zaposleni, ki zboli, lahko z izplačanimi sredstvi razpolaga po lastni presoji. Lahko jih nameni morebitnim nastalim stroškom zdravljenja, kritju izpada dohodka, odplačilu posojila, plačilu dodatne fizioterapije … seveda vse skladno z njegovimi željami in potrebami v času bolezni.

 

Komu je zavarovanje namenjeno?

Kolektivno zavarovanje težjih bolezni je namenjeno skupini zaposlenih in njihovim družinskim članom.

Kaj zavarovanje zagotavlja? Kolektivno zavarovanje težjih bolezni zagotavlja denarno izplačilo, če zavarovana oseba zboli za eno izmed kritih težjih bolezni.
Kakšno kritje je mogoče zbrati? Standardno kritje, ki zagotavlja denarno izplačilo za primer treh najbolj pogostih težjih bolezni, ali pa Razširjeno kritje, ki zagotavlja denarno izplačilo za primer ene izmed 21 težjih bolezni.
Za kakšno obdobje se lahko sklene zavarovanje? Zavarovanje bo sklenjeno za eno (1) leto in se bo samodejno podaljševalo pod enakimi pogoji do prekinitve.
Koliko znaša premija? Premija je odvisna od izbranega kritja in zavarovalne vsote ter je enaka za vse v zavarovanje vključene osebe. Za podroben izračun premije lahko pokličete na brezplačno številko 080 20 60 ali se naročite obisk našega svetovalca.
Davčna obravnava?

Na premijo se obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov. Od izplačanega zneska ne boste plačali davka.

  1. Skrb za zaposlene: S sklenitvijo zavarovanja boste zaposlenim dvignili občutek pomembnosti in zadovoljstva ter tako krepili zvestobo svojih zaposlenih.

  2. Enotna premija: Za vse vključene osebe je premija enaka, saj se izračuna na podlagi enotne premijske stopnje.

  3. Brez vprašanj o zdravstvenem stanju: Zavarovanje se lahko sklene tudi brez preverjanja zdravstvenega stanja.

  4. Ugodna premija: Premija je cenovno ugodna ter tako vsem dostopna.

  5. Otroci brezplačno: Brez plačila dodatne premije so v zavarovanje avtomatično vključeni otroci zavarovanca.

  6. Družinski člani: V zavarovanje se lahko pod enakimi pogoji vključijo zakonci oziroma izven-zakonski partnerji zaposlenih.

  7. Enostavna sklenitev: Zavarovanje sklenete samo s podpisom pristopne izjave oziroma posredovanjem seznama vključenih oseb.

  8. 21 težjih bolezni: Razširjeno kritje vam zagotavlja izplačilo za 21 težjih bolezni.

  9. Ponudba »po meri«: Zavedamo se, da so želje in potrebe vsakega podjetja drugačne. Prav zato bomo ponudbo prilagodili potrebam in željam vas oziroma vaših zaposlenih.

  10. Dodatna ugodnost: Dodaten popust v primeru, da imate pri nas že sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje.

Naj bo kolektivno zavarovanje težjih bolezni del vaših ugodnosti za zaposlene. Svojim zaposlenim ponudite dodatno finančno varnost, ki jo bodo potrebovali v težkih trenutkih. S tem boste pritegnili in obdržali kakovosten ter lojalen kader, ki si ga želi vsak delodajalec.

Vas kolektivno zavarovanje za težje bolezni zanima?

Naročite svetovalca, ki vas bo obiskal in skupaj boste našli najboljšo rešitev za vas.

Naroči svetovalca