Z izvajalci zdravstvenih storitev smo se dogovorili, da doplačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev, zaračunavajo neposredno Vzajemni. Našim zavarovancem jih zaračunajo le izjemoma, ko pride do motenj delovanja sistema preverjanja jamstva zdravstvenega zavarovanja (sistema KZZ on-line) ali v primeru, da ima bolnik neurejen status zdravstvenega zavarovanja. Če ima izvajalec težave z delovanjem sistema preverjanja jamstva zdravstvenega zavarovanja, lahko pridobi jamstvo za plačilo zdravstvene storitve tudi neposredno od zavarovalnice preko e-pošte ali s telefonskim klicem v kontaktni center Vzajemne.

V primeru, da ste morali doplačilo do polne vrednosti zdravstvenih storitev plačati pri izvajalcu, nam čim prej pošljite zahtevek za povračilo teh stroškov. Obrazec lahko natisnete na tej strani ali pa ga prevzamete v vseh naših poslovalnicah. Če ste pri izvajalcu plačali zdravstvene storitve v celotnem znesku, vložite zahtevek za povračilo stroškov najprej na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in po prejemu njihove odločbe še pri naši zavarovalnici.

V želji, da bi vaš zahtevek rešili v najkrajšem možnem času vas prosimo, da zahtevek natančno in v celoti izpolnite ter obvezno priložite vso dokumentacijo, ki je navedena na zadnji strani zahtevka za izplačilo zavarovalnine.


Zahtevek za izplačilo zavarovalnine