Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo po zakonu urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in so zavezanci za doplačila, razen tistim, ki jih zakon obveznosti doplačil izrecno oprošča. To so: otroci, šolska mladina, dijaki in študentje, ki se redno šolajo in so mlajši od 26 let, ter osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

Redna mesečna premija*: 35,67 EUR

Mesečna premija s popustom (3 % sklenitev splet)*: 34,60 EUR

*Brez morebitnih doplačil na nezavarovana leta

Katere stroške krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške naslednjih doplačil:

  • zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
  • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisana na recept,
  • nenujni reševalni prevozi,
  • zdravstveni pripomočki,
  • ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zobnoprotetični nadomestki (do priznane vrednosti).

Odstotni deleži, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

  • pri zobni protetiki je delež doplačil 90 %,
  • pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 %,
  • pri nenujnih reševalnih prevozih 90 %,
  • pri zdravilih z vmesne liste 90 %.

Pri storitvah osnovne zdravstvene dejavnosti znaša doplačilo 20 odstotkov, pri storitvah bolnišnične dejavnosti od 20 do 30 odstotkov. V nekaterih primerih (npr. zahtevnejši operativni posegi) je lahko celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar lahko teh 20 odstotkov doplačil pomeni velik izdatek za bolnika.

V primeru, da imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vam doplačila krije zavarovalnica, če pa zavarovanja nimate, bi morali v takih primerih ta odstotek vrednosti zdravstvene storitve plačati sami.

Skleni zavarovanje preko spleta in pridobi 3 % popust

Skleni zavarovanje

Varnost podatkov

Prenos osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani www.vzajemna.si teče v varnem načinu. Podatki iz spletnih obrazcev se zakodirajo, še preden zapustijo vaš spletni brskalnik. Na spletni strežnik Vzajemne se prenašajo v zakodirani obliki.

Plačilna sredstva

Ob takojšnjem plačilu premije prejmete polico še isti trenutek na vaš e-naslov.