Nagrajevanje zvestobe

 

1.)   Zbirajte s sklenitvijo zavarovanj

Ob sklenitvi zavarovanja pri Vzajemni prejmete točke, s katerimi lahko napredujete v programih in si posledično zagotovitve privlačnejše nagrade.

2.)   Prislužite si točke

Izračun točk je preprost. Pri vključitvi v posamezen program je upoštevan izračun točk kjer 1,00 EUR predstavlja 1 točko. Točke se beležijo na letnem nivoju.

3.)   Unovčenje točk

Točke oziroma nagrado za zvestobo lahko unovčite skladno s Splošnimi pogoji nagrajevanja zvestobe programa aktivnega varovanja zdravja Varuh zdravja. Za pridobitev nagrade kontaktirajte svojega svetovalca na Vzajemni ali pokličite na 080 20 60.

PROGRAM ŠTEVILO TOČK* NAGRADA ZA ZVESTOBO
OSNOVNI do 100 Dobroimetje v višini 20 EUR
AKTIVNI od 101 do 300 Dobroimetje v višini 40 EUR
VARNI od 301 do 600 Dobroimetje v višini 60 EUR
MLADI (do vključno 27. leta) do 600 Dobroimetje v višini 60 EUR
PREMIUM od 601 do 800
Dobroimetje v višini 100 EUR 
ALI 
Ars Salutaris (70 EUR)
ALI
Extreme Vital (50 EUR)
PREMIUM PLUS od 801 dalje
Dobroimetje v višini 150 EUR 
ALI
Ars Salutaris (150 EUR)
ALI
Extreme Vital (150 EUR)
ALI
Atlantida Boutique Hotel (Rogaška Slatina)
ALI 
Hotel Vivat**** Superior
ALI
LifeClass Hoteli****
ALI
GenePlanet (genetska analiza)

*1 EUR letne premije predstavlja 1 točko

PREVERITE V KATEREM PROGRAMU VARUHA ZDRAVJA STE

Pomembno:

V program Osnovni se uvrščajo tudi tisti zavarovanci, ki imajo sklenjeno zgolj dopolnilno zdravstveno zavarovanje (premija na ostalih zavarovalnih produktih je 0,00 točke).

V letno premijo oziroma seštevek točk se ne všteva letna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in premija zavarovanj s trajanjem manj kot 12 mesecev, ki jih ima zavarovanec sklenjena pri Vzajemni

Za vsak 1,00 EUR vaše letne premije prejmete eno točko. Pri decimalnem številu se zaokroži navzdol (npr. letna premija znaša 703,80 EUR kar znaša 703 točke in uvrstitev v program Premium).

Preverjanje veljavnosti vključenosti v posamezni program, v katerega je vključen zavarovanec, je mogoče na spletni strani https://kartica.vzajemna.si.

Dobroimetje lahko član Varuha zdravja unovči pri sklenitvi kateregakoli novega zavarovanja iz ponudbe Vzajemne (razen pri Dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in Zavarovanju za tujino) z letno premijo vsaj 55 EUR. Zavarovanje lahko sklene v vseh poslovalnicah Vzajemne ali pri pogodbeni zastopniški mreži v obdobju enega leta od presečnega datuma. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne. Dobroimetje je potrebno unovčiti naenkrat, morebitna razlika do polne vrednosti dobroimetja se ne izplača. Dobroimetje ni prenosljivo na drugo osebo in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Član lahko koristi dobroimetje samo enkrat za posamezno zavarovanje. Če zavarovanje, pri katerem je bilo unovčeno dobroimetje, poteče ali preneha, se pri ponovni sklenitvi enakega zavarovanja dobroimetje ne more unovčiti. Dobroimetje se lahko unovči v celotnem znesku pri prvem obroku premije ali sorazmerno pri vseh obrokih premije v prvem zavarovalnem letu. V kolikor znesek dobroimetja presega znesek letne premije, se preostali znesek unovči v sorazmernih obrokih v nadaljnjih zavarovalnih letih.

Člani Varuha zdravja lahko pri partnerju koristijo nagrado v obdobju in po pogojih označenem v izbrani ponudbi. Ugodnosti ni mogoče zamenjati za gotovino. Več o paketih, pregledu in analizi najdete tukaj: Hotel Vivat**** SuperiorExtreme Vital (150 EUR), Extreme Vital (50 EUR)LifeClass Hoteli****GenePlanet, Ars Salutaris (150 EUR), Ars Salutaris (70 EUR) in Atlantida Boutique Hotel (Rogaška Slatina).

Obveščamo vas, da so od januarja 2020 dalje v veljavi novi splošni pogoji programa Varuh zdravja in vas hkrati seznanjamo s politiko zasebnosti