Medico Veritas

Vsi zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja lahko pri naštetih vrhunskih strokovnjakih, partnerjih Medico Veritas izkoristite:

Poliklinika, Reka

 • Preventivni pregled moškega / UTZ prostate + PSA: 55,00 EUR (redna vrednost: 93 EUR)
 • Preventivni pregled ženske / UTZ dojk: 49,00 EUR (redna vrednost: 59 EUR)
 • Preventivni pregled kože z dermatoskopom: 49,00 EUR(redna vrednost: 72 EUR)

Ljubljana

 • Preventivni pregled športnikov – otrok po pravilniku: Celovit pregled vključno z EKG in laboratorijem brez spirometrije: 45,00 EUR (polna cena od 53,00 EUR naprej)
 • Celovit pregled vključno z EKG in laboratorijem s spirometrijo: 55,00 EUR (polna cena od 65,00 EUR naprej)

Način uveljavljanja ugodnosti

 1. Zavarovanec Vzajemne, ki je vključen v program Varuh zdravja (v nadaljevanju Program), storitev plača po pogojih, ki so navedeni v ponudbi, in neposredno izvajalcu. Vzajemna ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti.
 2. Popusti se med seboj ne seštevajo.
 3. Zavarovanec bo opravil predhodno rezervacijo za izbrani paket in končno plačilo pri izvajalcu.
 4. Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.
 5. Vzajemna ne odgovarja za morebitne spremembe cen paketov in ugodnosti, navedenih na spletni strani www.vzajemna.si, ki so predmet ponudbe, in za morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale.
 6. Ugodnost lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno eno od zavarovanj iz njene ponudbe. Ugodnost Programa lahko uveljavlja le fizična oseba, ki je zavarovanec Vzajemne, z vsaj enim zavarovanjem s trajanjem enega leta ali več in je obenem vključen v Program Varuh zdravja.
 7. Ugodnosti, ki so navedene na spletni strani, zavarovanci Vzajemne uveljavljajo s kartico Varuh zdravja (v nadaljevanju kartica), ki jo zavarovanci prejmejo ob vključitvi v Program. Kartica ni prenosljiva in se glasi na ime in priimek zavarovanca.
 8. Ponudba velja za zavarovance Vzajemne, ki so vključeni v Program in za njihove družinske člane ob predložitvi kartice.
 9. Ugodnost velja 7. 9. 2015 dalje.

Nazaj na seznam