Kranjska Gora

Termin ponudbe: 04.12.2018 - 17.04.2019

Vsi zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja, lahko v Kranjski Gori izkoristite naslednje ugodnosti:

 • 15 % popust na redni cenik pri nakupu dnevne smučarske vozovnice za imetnika kartice (odrasli, mladina, seniorji) ali
 • 20 % popust na redni cenik pri nakupu dnevnih smučarskih vozovnic za vso družino.

Nakup vozovnic je mogoč na prodajnih mestih rekreacijsko turističnega centra Žičnice Kranjska Gora s predložitvijo kartice Varuh zdravja.

Način uveljavljanja ugodnosti

 1. Zavarovanec Vzajemne, ki se vključi v progam Varuh zdravja (v nadaljevanju Program), storitev plača po pogojih, kot so navedeni v ponudbi, in neposredno izvajalcu. Vzajemna pri tem ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti.
 2. Popusti se med seboj ne seštevajo.
 3. Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.
 4. Vzajemna ne odgovarja za morebitne spremembe cen ugodnosti, navedenih na spletni strani www.vzajemna.si, in za morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale.
 5. Ugodnosti Programa lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno eno od zavarovanj iz njene ponudbe, s trajanjem enega leta ali več. Pogoj uveljavljanja ugodnosti iz Programa, je poleg sklenitve zavarovanja z ustreznim obdobjem trajanja, tudi vključitev v Program.
 6. Nekatere ugodnosti, objavljene na spletni strani www.vzajemna.si, pod določenimi pogoji veljajo tudi za tiste fizične osebe, ki niso zavarovanci Vzajemne, pri čemer so te ugodnosti posebej označene, prav tako pa so posebej določeni tudi pogoji, na podlagi katerih lahko  ugodnosti koristijo tudi tiste osebe, ki niso zavarovanci Vzajemne.
 7. Ugodnosti, ki so navedene na spletni strani, zavarovanci Vzajemne uveljavljajo s kartico Vzajemne (v nadaljevanju kartica), ki jo zavarovanci prejmejo ob vključitvi v Program. Kartica ni prenosljiva in se glasi na ime in priimek zavarovanca.
 8. Ugodnost velja za osebe, ki so se vključile v Program in za njihove družinske člane, ob predložitvi kartice.
 9. Ugodnost velja v obdobju od 04. 12. 2018 do 30. 04. 2019 oziroma v obdobju, navedenem na ponudbi.
 10. V program Varuh zdravja se lahko brezplačno vključite preko spletne  strani Vzajemne, na brezplačni telefonski številki 080 20 60 ali v poslovalnicah Vzajemne.

Nazaj na seznam