Izdelki Bioptron

Termin ponudbe: 02.01.2017 - 31.12.2017

Zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja, lahko izkoristite naslednje ugodnosti:

 • izdelek Bioptron Med All s talnim stojalom za ceno 949,00 EUR (redna cena 1.249,00 EUR),
 • izdelek Bioptron Pro 1 s talnim stojalom za ceno 1.998,00 EUR (redna cena 2.648,00 EUR).

Način uveljavljanja ugodnosti

 1. Zavarovanec Vzajemne, ki se vključi v program Varuh zdravja (v nadaljevanju Program), storitev plača po pogojih, ki so navedeni v ponudbi, in neposredno izvajalcu. Vzajemna ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti.
 2. Popusti se med seboj ne seštevajo.
 3. Zavarovanec bo opravil nakup za izbran izdelek in končno plačilo pri izvajalcu.
 4. Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.
 5. Vzajemna ne odgovarja za morebitne spremembe cen paketov in ugodnosti, navedenih na spletni strani www.vzajemna.si, ki so predmet ponudbe, in za morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale.
 6. Ugodnost lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno eno od zavarovanj iz njene ponudbe. Ugodnost programa lahko uveljavlja le fizična oseba, ki je zavarovanec Vzajemne, z vsaj enim zavarovanjem s trajanjem enega leta ali več in je obenem vključen v program Varuh zdravja.
 7. Ugodnosti, ki so navedene na spletni strani, zavarovanci Vzajemne uveljavljajo s kartico Vzajemne (v nadaljevanju kartica), ki jo zavarovanci prejmejo ob vključitvi v program. Kartica ni prenosljiva in se glasi na ime in priimek zavarovanca.
 8. Ponudba velja za zavarovance, ki so vključeni v Program in za njihove družinske člane ob predložitvi kartice.
 9. Ugodnost velja v obdobju od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Nazaj na seznam