Gajo Sport+Stil

Termin ponudbe: 16.03.2017 - 31.12.2017

Zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja, lahko izkoristite naslednjo ugodnost:

  • 30 % popust na oblačila znamke Lotto

*Popust velja na redne cene in se ne sešteva z drugimi popusti.

Način uveljavljanja ugodnosti

  1. Zavarovanec Vzajemne, ki je vključen v program Varuh zdravja (v nadaljevanju Program), storitev plača po pogojih, ki so navedeni v ponudbi, in neposredno izvajalcu. Vzajemna ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti.
  2. Popusti veljajo na redne cene in se med seboj ne seštevajo.
  3. Zavarovanec bo opravil predhodno rezervacijo za izbrani paket in končno plačilo pri izvajalcu.
  4. Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.
  5. Vzajemna ne odgovarja za morebitne spremembe cen paketov in ugodnosti, navedenih na spletni strani www.vzajemna.si, ki so predmet ponudbe, in za morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale.
  6. Ugodnost lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno eno od zavarovanj iz njene ponudbe. Ugodnost Programa lahko uveljavlja le fizična oseba, ki je zavarovanec Vzajemne, z vsaj enim zavarovanjem s trajanjem enega leta ali več in je obenem vključen v Program Varuh zdravja.
  7. Ugodnosti, ki so navedene na spletni strani, zavarovanci Vzajemne uveljavljajo s kartico Varuh zdravja (v nadaljevanju kartica), ki jo zavarovanci prejmejo ob vključitvi v Program. Kartica ni prenosljiva in se glasi na ime in priimek zavarovanca.
  8. Ponudba velja za zavarovance Vzajemne, ki so vključeni v Program in za njihove družinske člane ob predložitvi kartice.
  9. Redna letna ugodnost velja v obdobju od 16. 03. 2017 do 31. 12. 2017.

Nazaj na seznam