Alpe pharma

Termin ponudbe: 06.11.2017 - 31.01.2020

Zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja, lahko pri družbi Alpe Pharma za vsak kupljen izdelek Belinal® superior, Belinal® gluco, Belinal® skin, Belinal® sport recovery, Belinal® cholesterol ali Belinal® immuno prejmete brezplačnih 15 tablet promocijskega pakiranja istega izdelka, in sicer:

A) Zavarovanec Vzajemne, vključen v program Varuh zdravja, pošlje po pošti na naslov Alpe Pharma d.o.o., Celovška 172, Ljubljana:

 • kopijo računa iz kateregakoli prodajnega mesta (lekarna, …), s katerega je razvidno, da je bil kupljen izdelek Alpe Pharma,
 • številko kartice Varuh zdravja in
 • svoj točen naslov.

Alpe Pharma pošlje članu po pošti brezplačno promocijsko pakiranje 15 tablet.

B) Zavarovanec Vzajemne, vključen v program Varuh zdravja, pošlje na elektronski naslov info@alpepharma.si:

 • sken računa iz kateregakoli prodajnega mesta (lekarna, …), s katerega je razvidno, da je bil kupljen izdelek Alpe Pharma,
 • številko kartice Varuh zdravja in
 • svoj točen naslov.

Alpe Pharma pošlje članu po pošti brezplačno promocijsko pakiranje 15 tablet.

C) Zavarovanec Vzajemne, vključen v program Varuh zdravja, prevzame osebno promocijsko pakiranje na upravi družbe Alpe Pharma, Celovška 172, Ljubljana, in sicer ob predložitvi računa iz prodajnega mesta (lekarna, …), s katerega je razvidno, da je bil kupljen izdelek Alpe Pharma in številko kartice Varuh zdravja.

Redna cena in cena za člane:

 1. Belinal® superior - cena za člane: 23,00 € + 15 tablet promocijskega pakiranja Belinal® superior (priporočena prodajna cena na trgu: 23,00 €);
 2. Belinal® gluco - cena za člane: 20,00 € + 15 tablet promocijskega pakiranja Belinal® gluco (priporočena prodajna cena na trgu: 20,00 €)
 3. Belinal® skin - cena za člane: 24,00 € + 15 tablet promocijskega pakiranja Belinal® skin (priporočena prodajna cena na trgu: 24,00 €);
 4. Belinal® sport recovery - cena za člane: 23,00 € + 15 tablet promocijskega pakiranja Belinal® sport recovery (priporočena prodajna cena na trgu: 23,00 €);
 5. Belinal® cholesterol - cena za člane: 19,00 € + 15 tablet promocijskega pakiranja Belinal® cholesterol (priporočena prodajna cena na trgu: 19,00 €);
 6. Belinal® immuno - cena za člane: 14,00 € + 15 tablet promocijskega pakiranja Belinal® superior (priporočena prodajna cena na trgu: 14,00 €)

Način uveljavljanja ugodnosti

 1. Zavarovanec Vzajemne, ki se vključi v progam Varuh zdravja (v nadaljevanju Program), storitev plača po pogojih, kot so navedeni v ponudbi, in neposredno izvajalcu. Vzajemna pri tem ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti.
 2. Popusti se med seboj ne seštevajo.
 3. Zavarovanec za izbrano ugodnost opravi predhodno rezervacijo in izvede končno plačilo pri izvajalcu.
 4. Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.
 5. Vzajemna ne odgovarja za morebitne spremembe cen ugodnosti, navedenih na spletni strani www.vzajemna.si, in za morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale.
 6. Ugodnosti Programa lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno eno od zavarovanj iz njene ponudbe, s trajanjem enega leta ali več. Pogoj uveljavljanja ugodnosti iz Programa, je poleg sklenitve zavarovanja z ustreznim obdobjem trajanja, tudi vključitev v Program.
 7. Nekatere ugodnosti, objavljene na spletni strani www.vzajemna.si, pod določenimi pogoji veljajo tudi za tiste fizične osebe, ki niso zavarovanci Vzajemne, pri čemer so te ugodnosti posebej označene, prav tako pa so posebej določeni tudi pogoji, na podlagi katerih lahko  ugodnosti koristijo tudi tiste osebe, ki niso zavarovanci Vzajemne.
 8. Ugodnosti, ki so navedene na spletni strani, zavarovanci Vzajemne uveljavljajo s kartico Vzajemne (v nadaljevanju kartica), ki jo zavarovanci prejmejo ob vključitvi v Program. Kartica ni prenosljiva in se glasi na ime in priimek zavarovanca.
 9. Ugodnost velja za osebe, ki so se vključile v Program in za njihove družinske člane, ob predložitvi kartice.
 10. Ugodnost velja v obdobju od 06. 11. 2017 do 30. 09. 2018 oziroma v obdobju, navedenem na ponudbi.
 11. V program Varuh zdravja se lahko brezplačno vključite preko spletne  strani Vzajemne, na brezplačni telefonski številki 080 20 60 ali v poslovalnicah Vzajemne.

Nazaj na seznam