8. Medvoški tek

Termin ponudbe: 15.05.2019 - 29.09.2019

28. 09. 2019 se bomo udeležili 8. Medvoškega teka. Zavarovanci Vzajemne, ki ste vključeni v program Varuh zdravja lahko izkoristite naslednjo ugodnost:

 • 3 EUR nižja prijavnino za 8. Medvoški tek (prijava z majico)
 • 2 EUR nižja prijavnina za 8. Medvoški tek (prjiava brez majice)

Na maraton se lahko prijavite TUKAJ . V polje KLUB/DRUŠTVO vpišete: "Varuh Zdravja" in plačate znesek glede na spodnjo tabelo:

cena za prijave do 25.9.2019

cena za prijave od 25.9. do 27. 9. 2019

cena za prijave 28. 9. 2018 (brez majice)

15,00 EUR (z majico)

12,00 EUR (brez majice)

15,00 EUR

 

 

Način uveljavljanja ugodnosti

 1. Zavarovanec Vzajemne, ki se vključi v progam Varuh zdravja (v nadaljevanju Program), storitev plača po pogojih, kot so navedeni v ponudbi, in neposredno izvajalcu. Vzajemna pri tem ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti.
 2. Popusti se med seboj ne seštevajo.
 3. Zavarovanec za izbrano ugodnost opravi predhodno rezervacijo in izvede končno plačilo pri izvajalcu.
 4. Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost.
 5. Vzajemna ne odgovarja za morebitne spremembe cen ugodnosti, navedenih na spletni strani www.vzajemna.si, in za morebitne posledice, ki bi iz tega izhajale.
 6. Ugodnosti Programa lahko uveljavljajo vsi zavarovanci, ki imajo pri Vzajemni sklenjeno eno od zavarovanj iz njene ponudbe, s trajanjem enega leta ali več. Pogoj uveljavljanja ugodnosti iz Programa, je poleg sklenitve zavarovanja z ustreznim obdobjem trajanja, tudi vključitev v Program.
 7. Nekatere ugodnosti, objavljene na spletni strani www.vzajemna.si, pod določenimi pogoji veljajo tudi za tiste fizične osebe, ki niso zavarovanci Vzajemne, pri čemer so te ugodnosti posebej označene, prav tako pa so posebej določeni tudi pogoji, na podlagi katerih lahko  ugodnosti koristijo tudi tiste osebe, ki niso zavarovanci Vzajemne.
 8. Ugodnosti, ki so navedene na spletni strani, zavarovanci Vzajemne uveljavljajo s kartico Vzajemne (v nadaljevanju kartica), ki jo zavarovanci prejmejo ob vključitvi v Program. Kartica ni prenosljiva in se glasi na ime in priimek zavarovanca.
 9. Ugodnost velja za osebe, ki so se vključile v Program in za njihove družinske člane, ob predložitvi kartice.
 10. Ugodnost velja v obdobju od 21. 05. 2018 do 28. 09. 2019 oziroma v obdobju, navedenem na ponudbi.
 11. V program Varuh zdravja se lahko brezplačno vključite preko spletne  strani Vzajemne, na brezplačni telefonski številki 080 20 60 ali v poslovalnicah Vzajemne.

 


Nazaj na seznam