V Vzajemni se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni.

V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov.
Politika zasebnosti  je namenjena vam - v njej so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov. Vabimo vas, da si vzamete čas in politiko preberete.

Če imate vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, lahko stopite v stik z našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Katarina Ogorevc Breznik
mail: dpo@vzajemna.si
telefon: 01/30 69 203.