Sistem in politika upravljanja Vzajemne določata poglavitne usmeritve upravljanja zavarovalnice, pri čemer upoštevata zastavljene dolgoročne cilje in vrednote. Predstavljata temelj za vzpostavitev ter uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja zavarovalnice, ki je podprt z učinkovitim upravljanjem tveganj ter omogoča uresničevanje poslovne strategije zavarovalnice.

Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. določa temeljne cilje, odgovornost ter dejavnost Vzajemne in opredeljuje članstvo v družbi. Volitve v skupščino ter podrobnejše delovanje skupščine, nadzornega sveta in uprave pa urejajo spodnji pravilniki in poslovniki.