Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. določa temeljne cilje, odgovornost ter dejavnost Vzajemne in opredeljuje članstvo v družbi. Volitve v skupščino ter podrobnejše delovanje skupščine, nadzornega sveta in uprave pa urejajo spodnji pravilniki in poslovniki.