V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta 29. skupščino Vzajemne, d.v.z., – 11. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z., ki bo v torek, dne 28. 5. 2019, ob 14:00 uri, v hotelu Primus, Pot v toplice 9, Ptuj.

Sklic skupščine

Sklic 28. skupščine Vzajemne, d.v.z.

Gradiva za skupščino

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 1. točki

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog 1. sklepa k 2. točki

Predlog 2. sklepa k 2. točki

Predlog 3. sklepa k 2. točki

Priloga k 1. točki - Revidirano letno poročilo 2018

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Predlog k 3. točki

Priloga k 3. točki - Letno poročilo o notranjem revidiranju

Priloga k 3. točki - Mnenje NS k letnemu poročilu SNR 2018

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 4. točki

Priloga k 4. točki - Pojasnilo predloga

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 5. točki

 

 

 

 


Nazaj na seznam