Sodelujte v nagradni igri JBL in vsak korak pospremite z glasbo.

Nagradna igra JBL

V V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo pravilno izpolnjen nagradni letak oddali najkasneje do 02. 12. 2018 v poslovalnicah Vzajemne ali na promocijskih mestih Vzajemne ali ga poslali po pošti na naslov: Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, SI - 1000 Ljubljana.

Pravilno izpolnjen nagradni letak je tisti, na katerem so zapisani najmanj naslednji podatki:

  • ime in priimek,
  • naslov
  • poštna št., pošta
  • datum rojstva,
  • telefonska številka/e-pošta
  • podpis.

Zaposleni v Vzajemni, njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v vseh podjetjih, ki sodelujejo pri
organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagradni sklad vključuje

1. nagrada: JBL BOOMBOX
2. - 3. nagrada: JBL XTREME 2
4. - 5. nagrada: JBL PULSE 3
6. - 8. nagrada: JBL CHARGE 3
9. - 11. nagrada: JBL FLIP 4
12. - 16. nagrada: JBL CLIP 3
17. - 21. nagrada: JBL GO 2

Sklenjena zavarovalna pogodba oziroma sklenitev zavarovalne pogodbe pri Vzajemni ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V žrebanje nagrad gredo vsi pravilno izpolnjeni in pravočasno oddani/poslani tiskani nagradni kuponi. Pri nagradnih kuponih, ki se ponavljajo (izpolni jih ista oseba), bo v upoštevan samo en (1) pravilno izpolnjen in pravočasno oddan/poslan nagradni kupon, ostali nagradni kuponi bodo izločeni. Posameznik lahko dobi samo eno (1) nagrado.

Žrebanje bo potekalo 10. 12. 2018 v prostorih Vzajemne. Nagrajenci bodo izmed vseh pravočasno oddanih/poslanih pravilno izpolnjenih nagradnih kuponov, določeni z elektronskim žrebom. Žrebanje bo spremljala tri (3) članska komisija.

Nazaj na seznam