S 1. januarjem 2009 je pričela veljati novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), ki je prinesla pomembne spremembe za socialno ogrožene osebe po Zakonu o socialnem varstvu.

Zavarovanci oziroma po njih zavarovani družinski člani, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in nimajo v celoti zagotovljenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova, so od 01.01.2009 dalje oproščeni plačila doplačil, t.j. razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, saj jim je plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev zagotovljeno iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Vsem zavarovancem Vzajemne, ki so upravičeni do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračunskih sredstev Republike Slovenije, bodo pogodbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje mirovale za obdobje veljavnosti odločbe Centra za socialno delo (CSD). Mirovanje pogodbe bo vzpostavljeno tistim zavarovancem, ki nam bodo posredovali pisno zahtevo za vzpostavitev mirovanja skupaj z odločbo CSD iz katere bo razvidno, da so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma do oprostitve plačil razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 20 60.